Київський текст української дитячої прози

Галина Сергіївна Ткачук

Анотація


У статті проаналізовано символи, мотиви, образи, міські локуси, пов’язані з Києвом, у творах української прози для дітей другої половини ХХ ст. авторства Юрія Яновського, Всеволода Нестайка, Віктора Близнеця і Лесі Ворониної. Визначено певні константи «київського тексту» української прози для дітей.

Ключові слова


Юрій Яновський; Віктор Близнець; Всеволод Нестайко; Леся Воронина; дитяча література; образ міста; київський текст

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Барт Р. Миф сегодня / Ролан Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М. : Прогресс ; Универс, 1994. – С. 72–130.

Білецький О. Образи Києва у художній літературі / Олександр Білецький // Білецький О. Зібрання праць у п’яти томах. – Т. 4. – К. : Наукова думка, 1966. – С. 539–572.

Близнець В. Женя і Синько : [повість] / Віктор Близнець. – К. : Молодь, 1974. – 190 с.

Булкина И. «Киевский текст» в новой украинской литературе / Инна Булкина // Київ і слов’янські літератури. – Київ-Београд : Темпора-SlovoSlavia, 2013. – С. 409–416.

Воронина Л. Суперагент 000: нові пригоди: дитячі пригоди / Леся Воронина. – К. : Соняшник, 2000. – 172 с.

Гундорова Т. Романс як архетип київського модерністського тексту / Тамара Гундорова // Київ і слов’янські літератури. – Київ-Београд : Темпора-SlovoSlavia, 2013. – С. 217–234.

Левкова А. Про тих, хто «панаєхалі!», або Вчорашні провінціали у Києві / Анастасія Левоква // Київ і слов’янські літератури. – Київ-Београд : Темпора- SlovoSlavia, 2013. – С. 349–360.

Нестайко В. Загадка старого клоуна : [пригодницький роман] / Всеволод Нестайко. – К. : Веселка, 1982. – 204 с.

Полищук Я. Культурное топографирование Киева / Ярослав Полищук // Актуальні проблеми слов’янськоії філології. – 2010. – Випуск XXІІІ. – Частина 4. – С. 144–152.

Ткачук Г. Міфологізація образу міста у повісті Віктора Близнеця «Женя і Синько» / Галина Ткачук // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 177–183.

Яновський Ю. Київська соната // Вибране / Юрій Яновський. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – С. 256–268.

Langer P. Sociology – Four Images of Organixed Diversity // Cities of the Mind: Images and Themes of the City in Social Siences / [Eds. Rodwin L., Hollister R.M.]. – New York : Plenum Press, 1984. – P. 97–118.

Sarland Сh. Critical tradition and ideology / Charles Sarland // Understanding Children’s Literature / [editor Hunt, Peter]. – New York and London : Taylor & Francis, 2005. – P. 30–49.