Герої-мандрівники в сучасній українській прозі

Майя Миколаївна Хмелюк, Лариса Миколаївна Круль

Анотація


У центрі аналізу авторів статті – засоби характеротворення, поведінкові моделі, настрій, манера спілкування героя-мандрівника в сучасних українських романах І. Карпи та М. Кідрука, особливості протікання часу в подорожах. Йдеться про індивідуальну стильову манеру творчості письменників, графік життя, простежується авторський досвід у зв’язку з поетикою творів. Стаття розкриває прикметні риси прози, які забезпечують глибокі враження і збагачують читацькі вподобання.

Ключові слова


герой-мандрівник; авторський досвід; іронія; час; рефлексія; читач

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Герой сучасної української прози: випробування Європою / С. Андрусів // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська література в європейському контексті. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – Вип. 6. – Част. І. – С. 125–130.

Гнідець У. Література для юнацтва: простота і складність наративного дискурсу (на прикладі роману «Маргаритко, моя квітко» Крістіне Нестлінгер) / У. Гнідець // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 36–41.

Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Еліот Т. Функція літературної критики / Т. Еліот // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 65–72.

Карпа І. Фройд би плакав / І. Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 238 с.

Кідрук М. Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії / М. Кідрук. – К. : Нора- Друк, 2009. – 300 с.

Кідрук М. Любов і піраньї / М. Кідрук. – К. : Нора-Друк, 2011. – 319 с.