Герої-мандрівники в сучасній українській прозі

Автор(и)

  • Майя Миколаївна Хмелюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine
  • Лариса Миколаївна Круль ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

Ключові слова:

герой-мандрівник, авторський досвід, іронія, час, рефлексія, читач

Анотація

У центрі аналізу авторів статті – засоби характеротворення, поведінкові моделі, настрій, манера спілкування героя-мандрівника в сучасних українських романах І. Карпи та М. Кідрука, особливості протікання часу в подорожах. Йдеться про індивідуальну стильову манеру творчості письменників, графік життя, простежується авторський досвід у зв’язку з поетикою творів. Стаття розкриває прикметні риси прози, які забезпечують глибокі враження і збагачують читацькі вподобання.

Біографії авторів

Майя Миколаївна Хмелюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Лариса Миколаївна Круль, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології і методики початкової освіти

Посилання

Андрусів С. Герой сучасної української прози: випробування Європою / С. Андрусів // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська література в європейському контексті. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – Вип. 6. – Част. І. – С. 125–130.

Гнідець У. Література для юнацтва: простота і складність наративного дискурсу (на прикладі роману «Маргаритко, моя квітко» Крістіне Нестлінгер) / У. Гнідець // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 36–41.

Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Еліот Т. Функція літературної критики / Т. Еліот // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 65–72.

Карпа І. Фройд би плакав / І. Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 238 с.

Кідрук М. Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії / М. Кідрук. – К. : Нора- Друк, 2009. – 300 с.

Кідрук М. Любов і піраньї / М. Кідрук. – К. : Нора-Друк, 2011. – 319 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ Й ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА