Фантастичність та міфічність як канон дитячого пригодницького дискурсу (на сучасному етапі розвитку української літератури)

Автор(и)

  • Ангеліна Михайлівна Яковенко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Ukraine

Ключові слова:

література для дітей, фантастичне, містичне, міфотворення, часопростір, символ

Анотація

У статті розглянуто основні закономірності розвитку української дитячої літератури, досліджено містичне та фантастичне як основний вектор, характерний для сучасної літератури для дітей.

Біографія автора

Ангеліна Михайлівна Яковенко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

студентка 5 курсу магістратури спеціальності «українська мова та література» Інституту філології

Посилання

Бойчук І. Місто в українських народних і літературних казках: специфіка опису [Електронний ресурс] / Ірина Бойчук. – Режим доступу : http://urccyl.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2011-12-25-12-35-19&catid=6:scientific&Itemid=29&lang=uk.

Винничук Ю. Королевич машкара / Юрій Винничук. – Львів : Радянський письменник, 1990. – 145 с.

Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 22–28. – (Літературознавство; вип. 1 (73), ч. 1).

Грипич С. Н. Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини / С. Н. Грипич // Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 5 (48). – С. 76.

Марина і Сергій Дяченко «Габріель і сталевий лісоруб» / Марина і Сергій Дяченко. – Вінниця : Теза, 2005. – 43 с.

Марина Дяченко, Сергій Дяченко. Ключ від королівства / Марина Дяченко, Сергій Дяченко. – К. : Зелений пес, 2005. – 312 с.

Качак Т. Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / Тетяна Качак. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_ sych_vchutela/2011/4_1/visnuk_4.pdf.

Олійник С. Побутування фантастичного у сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Світлана Олійник. – Режим доступу : synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/.../57.

Олійник І. Д. Інтерпретація дитячої літератури: погляди – переклади – трансформації [Електронний ресурс] / І. Д. Олійник. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2013_36_107.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ Й ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА