Фантастичність та міфічність як канон дитячого пригодницького дискурсу (на сучасному етапі розвитку української літератури)

Ангеліна Михайлівна Яковенко

Анотація


У статті розглянуто основні закономірності розвитку української дитячої літератури, досліджено містичне та фантастичне як основний вектор, характерний для сучасної літератури для дітей.

Ключові слова


література для дітей; фантастичне; містичне; міфотворення; часопростір; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук І. Місто в українських народних і літературних казках: специфіка опису [Електронний ресурс] / Ірина Бойчук. – Режим доступу : http://urccyl.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2011-12-25-12-35-19&catid=6:scientific&Itemid=29〈=uk.

Винничук Ю. Королевич машкара / Юрій Винничук. – Львів : Радянський письменник, 1990. – 145 с.

Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 22–28. – (Літературознавство; вип. 1 (73), ч. 1).

Грипич С. Н. Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини / С. Н. Грипич // Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 5 (48). – С. 76.

Марина і Сергій Дяченко «Габріель і сталевий лісоруб» / Марина і Сергій Дяченко. – Вінниця : Теза, 2005. – 43 с.

Марина Дяченко, Сергій Дяченко. Ключ від королівства / Марина Дяченко, Сергій Дяченко. – К. : Зелений пес, 2005. – 312 с.

Качак Т. Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / Тетяна Качак. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_ sych_vchutela/2011/4_1/visnuk_4.pdf.

Олійник С. Побутування фантастичного у сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Світлана Олійник. – Режим доступу : synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/.../57.

Олійник І. Д. Інтерпретація дитячої літератури: погляди – переклади – трансформації [Електронний ресурс] / І. Д. Олійник. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2013_36_107.pdf.