ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ ДЖ. П. ДОНЛІВІ У РОМАНІ «ЧАРІВНА КАЗКА НЬЮ-ЙОРКА» (THE FAIRY-TAIL OF NEW-YORK) У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ольга Петрівна Бойченко

Анотація


У статті розглядаються основні зміни художніх принципів Дж. П. Донліві у ро- мані «Чарівна казка Нью-Йорка» (The Fairy-Tail of New-York) в контексті історико- соціальних трансформацій, що відбулися в американському суспільстві у другій половині ХХ ст. Аналізується переосмислення основних тем та мотивів серед- нього етапу творчості письменника. Досліджується ґенеза «чорно- гумористичної» світоглядної концепції, що екстерналізується у творчості пись- менника.

Ключові слова


художні принципи; «чорний гумор»; домінуючі мотиви; історико-соціальні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Зверев А. М. Дворец на острие иглы. Из художественного опыта ХХ века / А. М. Зверев. – М. : Советский писатель, 1989. – 324 c.

Broyard A. The Irrevocable Reputation / A. Broyard // New-York Times. – 1971. – 15 July. – P. 33.

Cohen D. The Evolution of Donleavy’s Hero / D. Cohen // Critique. – 1971. – Vol. 12. – Issue 3. – P. 95–109.

Donleavy J. P. A Fairy Tale of New York / J. P. Donleavy. – Atlantic Monthly Press, 2001. – 341 p.

Donleavy J. P. An Expatriate View of America / J. P. Donleavy // The Times. – 1977. – Jan., 8. – P. 18–19.

Howe I. Mass society and post modern fiction / I. Howe // The American Novel Since World War II. – N.-Y. : Fawcett Premier

Books, 1969. – 463 р.

Masinton Ch. G. J.P. Donleavy. The style of his sadness and humor / Ch. G. Masinton. – Ohio : Bowling Green University Popular

Press, 1975. – 74 p.

Pinsker S. Between Two Worlds: The American Novel in the 1960’s / S.

Pinsker. – Troy, N.-Y : Whitston Publishing, 1980. – 342 p.

Podhoretz N. The New Nihilism and the Novel / N. Podhoretz // Doings and Undoings. – Farrar, Straus & Giroux, Inc., 1958. – 548 p.