ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА

Лілія Олексіївна Гулевич

Анотація


У статті досліджуються проблеми історичної пам’яті й національної свідомо- сті в поезії Миколи Устияновича (1811–1885) – західноукраїнського письменника- романтика, громадського діяча, продовжувача традицій Маркіяна Шашкевича та «Руської Трійці». Історична свідомість М. Устияновича розглядається крізь при- зму його національного і релігійного світобачення.

Ключові слова


романтизм; історична пам’ять; національне та християнське світобачення

Повний текст:

PDF

Посилання


Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850-1862 / [видав К. Студинський]. – Львів, 1905. – СLXI+592 c.

Нахлік Є. Давня Русь у творчості західноукраїнських романтиків / Є. Нахлік // Дзвін. – 1997. – № 2. – С. 125–132.

Пінчук С. Ремінісценції «Слова о полку Ігоревім» у творах М. Устияновича та А. Могильницького / С. Пінчук // Українське

літературознавство. – Вип. 4. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1968. – С. 101–107.

Устиянович М. Из автобіографіи Николая Л. Устияновича / М. Устиянович // Литературный сборник, издаваемый галицко-

рускою Матицею. – Вип. І. – Львів, 1885. – С. 41–46.

Устиянович М. Поезії / М. Устиянович. – К. : Рад. письменник, 1987. – 255 с.

Франко І. Николай Устиянович : [некролог] / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 26. – К. : Наукова думка,

– С. 380–383.

Шалата М. Невідомий Микола Устиянович / М. Шалата // Жовтень. – 1985. – № 11. – С. 63–64.