АСПЕКТИ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ІСТОРИЧНОГО ГЕРОЯ У РОМАНІ ІВАНА ЛЕ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

Людмила Вікторівна Даниленко

Анотація


У статті розкрито принципи відображення історичної особистості в романі Івана Ле «Хмельницький». Дослідниця пояснила художнє осмислення аспектів фор- мування характеру Богдана Хмельницького, відображення його духовного світу, внутрішніх конфліктів. Розглядаються особливості психоаналізу душевних по- трясінь героя, морального піднесення чи психічних розладів під впливом певних життєвих ситуацій та історичних подій. Звернено увагу на відображення в рома- ні становлення видатного діяча історії через його самоаналіз, ситуативну пове- дінку, сприйняття традицій козацького соціуму, залежність від політичних умов.

Ключові слова


психопортрет; психологічний стан; внутрішній конфлікт; психострес; історична постать; світогляд; козацтво; характер; пафос

Повний текст:

PDF

Посилання


Білий О. Літературний герой у контексті історії / О. Білий. – К. : Наукова думка, 1980. – 119 с.

Ле І. Хмельницький. Книга перша / Іван Ле // Зібр. творів : у 7-ми т. – Т. 4. – К. : Дніпро, 1982. – 456 с.

Ле І. Хмельницький. Книга друга / Іван Ле // Зібр. творів : у 7-ми т. – Т. 5. – К. : Дніпро, 1982. – 415 с.

Ле І. Хмельницький. Книга третя / Іван Ле // Зібр. творів : у 7-ми т. – Т. 6. – К. : Дніпро, 1982. – 488 с.

Федорів Р. Історична романістика та національна свідомість / Р. Федорів // Дзвін. – 1996. – № 10–12. – С. 109–113.

Юнг К. Архетипи колективного несвідомого : Психологічні типи [Вибрані праці з аналітичної психології] / Карл Юнг //

Зарубіжна філософія ХХ століття. – К. : Довіра, 1993. – С. 167–179.