СВОЄРІДНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ОБРАЗУ КНЯЗЯ КИЯ В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ В. МАЛИКА

Наталія Василівна Зайдлер

Анотація


У статті доведено, що В. Малик у романі «Князь Кий» подав зразок високого рівня індивідуалізації головного героя, вдало продемонстрував не лише розуміння глибинної сутності зображуваного характеру, тобто авторську концепцію обра- зу, але й взагалі власні світоглядні позиції. Наголошено, що Кия зображено у творі лідером, для якого державні інтереси важливіші за особисті. На переконання ав- тора, саме діяльність таких лідерів, як князь Кий, у подальшому історичному роз- виткові наших пращурів сприяла незаперечній могутності Київської Русі, що й ни- ні викликає велику повагу.

Ключові слова


історичний твір; концепція; образ; індивідуалізація; художнє дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин – М. : Искусство, 1986. – [Изд. 2]. – 445 с.

Волинський К. Уроки Володимира Малика / К. Волинський // Літературна Україна. – 2001. – 8 березня. – С. 7.

Котляр М. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1996. – 463 с.

Крисаченко В. С. Українознавство : [хрестоматія-посібник] : у 2 кн. / В. С. Крисаченко. – Кн. 1. – К. : Либідь, 1996. – 352 с.

Літературознавчий словник-довідник / [ред.-упоряд. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Малик В. Князь Кий : [романи] / Володимир Малик. – К. : Дніпро, 1989. – 576 с. – (Першотвір).

Марко В. Основа творчих шукань / В. Марко. – К. : Вища школа, 1987. – 166 с.

Наєнко М. К. П’ятиліття українського роману : [літ.-крит. нарис] / М. К. Наєнко. – К. : Рад. письменник, 1985. – 268 с.

Сафонов Ю. М. Концепція духовності керівника держави в літописі Самійла Величка : автореферат дис. на здобуття наук.

ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Сафонов Ю. М. – Запоріжжя, 1998. – 17 с.

Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. : Е. Ф. Губский и др.]. – М. : Инфра, 2000.– 576 с.

Хализев В. Теория литературы / В. Хализев. – М. : Высшая школа, 2000. – 398 с.