ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»

Михайло Михайлович Козачок

Анотація


У статті розглядається авторська інтерпретація образу Ярослава Мудрого та її втілення в художній тканині твору.

Ключові слова


інтерпретація; роман; образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Ю. Феномен історичності / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2009. – № 7–8. – С. 68–70.

Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т. / Михайло Грушевський. – Т. 2. – К. : Наук. думка, 1992. – 640 с.

Загребельний П. Диво : [роман] / Павло Загребельний. – К. : Дніпро, 1982. – 623 с.

Київський князь Ярослав Володимирович // Костомаров М. Галерея портретів. – К. : 1993.

Літопис руський. – К. : Дніпро, 1989. – 591 с.

Повість минулих літ : Літопис : За Іпатіївським списком. – К. : 1990. – 520 с.

Санакоєва Н. Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Н. Санакоєва. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.

Сікорська В. Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. філол. наук : 10.01.01 / В. Сікорська. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком : Читацькі маргіналії та варіації на тему Павла Загребельного / М. Слабошпицький. –

К. : Ярославів Вал, 2004. – 222 с.

Чумак Т. Проблема збереження духовності в романі «Диво» / Т. Чумак // Всесвітня література в навчальних закладах України. –

– № 3. – С. 10–14.