КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ ЯК СУТНІСНА ОЗНАКА ПОСТТОТАЛІТАРНОГО БУТТЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО

Мирослава Анатоліївна Крупка

Анотація


У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко аналізується проблема кризи традиційної родини. Особлива увага зосереджується на дослідженні конфлікту поколінь як наслідку тоталітарного минулого. Авторка доводить, що протисто- яння переходить з психологічної в соціально-політичну площину.

Ключові слова


постколоніалізм; світоглядний конфлікт; соціально- політичний фактор; жіноча ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомілко О. Метафізика тілесності : концепт тіла у філософському дискурсі / Ольга Гомілко. – К. : Наукова думка, 2001. –

с.

Гнатюк О. Прощання з імперією : Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. – К. : Критика, 2005. – 528 с.

Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадоби до української гендерної міфології / Оксана Забужко // Хроніки

від Фортінбраса. Вибрана есеїстка 90-х. : [статті]. – К. : Факт, 2001. – С. 152–193.

Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики / Н. Зборовська //

Слово і Час. – 2005. – № 6. – С. 57–68.

Кононенко Є. Зустріч у Сан-Франциско : [збірка оповідань] / Євгенія Кононенко. – К. : ПП «Дуліби», 2006. – 264 с.

Кононенко Є. Книгарня «Шок» : [новели, есеї] / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2009. – 128 с.

Кононенко Є. Повії теж виходять заміж : [новели] / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2004. – 160 с.

Кудря Г. Гендерна складова роману «Зрада» Є. Кононенко / Г. Кудря // Актуальні проблеми слов’янської філології : Між-

вуз. зб. наук. ст. [відп. ред. В. А. Зарва]. – Вип. ХІV : Лінгвістика і літературознавство. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Ас-

пект-Поліграф», 2007. – С. 261–267.

Монахова Н. «Підпорядковане» в українському контексті (Спроба постколоніальної інтерпретації роману Оксани Забужко

«Польові дослідження з українського сексу» / Н. Монахова // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 124–142.

Павлишин М. Козаки в Ямайці : постколоніальні риси в сучасній українській культурі / Марко Павлишин // Павлишин М.

Канон та іконостас : [Літературно-критичні статті]. – К. : Видавництво «Час», 1997. – С. 223–236.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Едвард Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

Співак Г. Ч. Чи може підпорядковане промовляти? / Г. Ч. Співак // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /

[за ред. Марії Зубрицької]. – 2-е вид., доповнене. – Львів : Літопис, 2001. – С. 714–718.

Таран Л. Жіноча роль / Л. Таран. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. – 128 с.

Тарасюк Г. Проза життя без імітацій / Г. Тарасюк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. –№ 184. – С. 235–240.

Томпсон Е. Трубадури імперії : Російська література і колоніалізм / Е. Томпсон ; [пер. з англ. М. Корчинської]. – К. : Вид-во

Соломії Павличко «Основи», 2008. – 368 с.

Шевчук З. В. Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

філолог. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / З. В. Шевчук. – К., 19 с.

Шкандрій М. В обіймах імперії : Російська і українська літератури новітньої доби / М. Шкандрій ; [пер. П. Таращук]. – К. :

Факт, 2004. – 496 с.