МІФ ЯК ПАМ’ЯТЬ ПРО ВІЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ У ПОЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВАСИЛЯ ГЕРАСИМ’ЮКА

Наталія Михайлівна Лебединцева

Анотація


У статті подається послідовний аналіз поетичного доробку В. Герасим’юка, представленого збірками «Була така земля» та «Папороть», – як художнього осмислення митцем екзистенційної ситуації межі тисячоліть. Акцентується увага на міфотворчому аспекті поетичного світовідчуття, характерному для поезії В. Герасим’юка, зокрема на ідеї «вічного повернення», духовного спадку та пам’яті предків. Проблема вибору сучасним українським поетом власної ідентифі- каційної парадигми тлумачиться як ритуальна духовна ініціація, перехід на інший, новий рівень самоусвідомлення.

Ключові слова


міфотворчість; ритуал; пам’ять; минуле; циклічність; сакральний світ

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусяк І. Поет у повітрі [Електронний ресурс] / Іван Андрусяк. – Режим доступу :

http://maysterni.com/userreview.php?id=11190.

Герасим’юк В. Була така земля : [вибране] / Василь Герасим’юк. – К. : Факт, 2003. – 392 с.

Герасим’юк В. Папороть : [поезії] / Василь Герасим’юк / [післям., упор. другого розд. і коментарі К. Москальця]. – К. : ВЦ «Просвіта»,

– 328 с.

Дзюба І. І є такий поет : [передмова] / Іван Дзюба // Герасим’юк В. Була така земля : [вибране]. – К. : Факт, 2003. – С. 7–20.

Дністровий А. Археологія етнічної пам’яті [Електронний ресурс] / Анатолій Дністровий. – Режим доступу :

http://maysterni.com/userreview.php?id=11186.

Москалець К. Навіщо поет у повітрі ? / Костянтин Москалець // Москалець К. Гра триває : [Літературна критика та есеїстика]. –

К. : Факт-Наш час, 2006. – С. 55–74.

Москалець К. «Папороть» : етика і поетика : [післямова] / К. Москалець // Герасим’юк В. Папороть : [поезії]. – К. : ВЦ

«Просвіта», 2006. – С. 294–322.