ПРИЧОРНОМОРСЬКА ПОНТИДА У ТВОРЧОСТІ Й ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ПОЕТА І ПУБЛІЦИСТА ЮЗЕФА ЛОБОДОВСЬКОГО

Іван Йосипович Матковський

Анотація


Продовжувач традицій «української школи» у польській літературі, діяч україн- сько-польського порозуміння, Юзеф Лободовський вніс неабиякий вклад у поши- рення української культури поза її межами. Образ України, степу, а також їх візії, які посідали вагоме місце у польському романтизмі і мали значну цінність для української культури в контексті світової, знайшли своє продовження у творчос- ті поета. У статті здійснено спробу показати особливості історіософської візії образу України-Еллади в поетичній та публіцистичній творчості цього митця.

Ключові слова


Україна; Еллада; Крим; Скіфія; грецька культура; «українська школа» польського романтизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Баган О. Українська Понтида : геополітичні виміри сучасної України / О. Баган. – Дрогобич : Коло, 2002. – 192 с.

Баган О. Лицарі духу / Баган О., Гузар З., Червак Б. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 288 с.

Борецький М. Арки мосту над прірвою. Україна в житті та творчості польського поета ХХ століття Юзефа Лободовського /

М. Борецький // Відродження. – 1997. – № 1. – С. 15–19.

Лужний Р. Йосиф Лободовський / Р. Лужний // Сучасність. – № 7–8. – 1989. – С. 68–81.

Маланюк Є. Поезії / Євген Маланюк. – Львів : Фенікс ЛТД, 1992. – 686 с.

Матковський І. Історіософські візії українського степу у поетичній творчості Юзефа Лободовського / І. Матковський //

Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Випуск 16. – Дрогобич, 2007. – С. 147–157.

Матковський І. Рецепція української літератури у міжвоєнній Польщі через призму творчості Юзефа Лободовського /

І. Маяковський // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. – Випуск 26. – Київ, 2007. – С. 89–99.

Сірик Л. Золота струна Юзефа Лободовського / Л. Сірик // Всесвіт. – 1996. – № . – С. 164–168.

Gawrychowska M. Sakralizacja Ukrainy w przestrzeni ludzkiego doświadczenia w «Złotej Hramocie» Józefa Łobodowskiego /

M. Gawrychowska // Slavia Orientalia. – t. XXXIX. – 1990. – № 1–2. – С. 153–163.

Gerder J. G. Journal meiner Reize im Jahr 1769 / J. Gerder. – Leipzig, 1972. – 282 c.

Sawicka J. Hellada scytyjska, Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego / J. Sawicka // Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny... – Studia

pod red. W. Ligęzy i W. Wyskiela. – Łodz. – 1995. – C. 243–262.

Słownik literatury polskiej XIX wieku : словник-довідник [pod red.

Bachóża J. i Kowalczykowej A.]. – Ossolineum. – 1994. –

C. 981.

Sobieska A. Scytyjska Hellada / A. Sobieska // Kresy. – № 44. – 2000. – С. 257–264.

Sobieska A. Świat ukraiński dziwów w poezji Józefa Łobodowskiego / A. Sobieska // Literatura Ludowa. – № 6. – 1999. – С. 3–14.

Szypowska I. Похвала Україні Юзефа Лободовського / I. Szypowska // Łobodowski J. Pieśń o Ukrainie. – Львів. – 1996. – 159 c.

Łobodowski J. Dwie książki / J. Łobodowski. – Paryż : Instytut Literacki, 1984. – 108 с.

Łobodowski J. Na marginesie dyskusji – ankiety / J. Łobodowski // Biuletyn Polsko-Ukraiński. – 1937. – № 38. – С. 426–428.

Łobodowski J. Po śmierci Małaniuka / J. Łobodowski // Kultura. – Paryż. – 1968. – № 10. – C. 111–128.

Łobodowski J. W Polsce niepodległej / J. Łobodowski // Wiadomości. – Londyn. – № 13. – С. 1.

Łobodowski J. Złota Hramota / J. Łobodowski. – Paryż. – 1954. – C. 189.