АНТИЧНІ ЖАНРИ ЛІРИКИ ЯРА СЛАВУТИЧА

Ірина Сергіївна Накашидзе

Анотація


У статті розглядаються класичні жанри лірики українського поета з канадсь- кої діаспори Яра Славутича – гімну, оди, послання, елегії. Простежується наяв- ність у віршах поета ознак традиційних жанрів (насамперед на ідейно-змістовому рівні). Виділяються різновиди жанрів послання та елегії. Аналізуються тематика, провідні мотиви, особливості композиції та стилю віршів, що співвідносяться з античними жанрами гімну, оди, послання, елегії.

Ключові слова


класичні жанри; гімн; ода; послання-заклик; послання- звертання до конкретної особи; елегія; тема; мотив незустрічності; урочисто- піднесений; героїчний і трагічний пафос; макрообраз України

Повний текст:

PDF

Посилання


Галич О. Теорія літератури : [підручник] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Качуровський І. На позиціях неокласицизму (передача з радіо «Свобода») / І. Качуровський // Творчість Яра Славутича :

Кн. ІІ. – К. : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1997. – С. 145–146.

Клим’юк Ю. І. Лірика Івана Франка як система жанрів / Ю. І. Клим’юк. – Чернівці : Рута, 2006. – 406 с.

Куценко Л. «Ти мені – як примарна оаза» / Л. Куценко // Січеславський збірник : До 80-річчя Яра Славутича. – Дніпропет-

ровськ : Січ, 1998. – С. 76–83.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Терешка]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 753 с.

Славутич Яр. Поеми та поезії : повне видання (1937–2004) / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 2004. – 650 с.

Славутич Яр. Твори : У 5 т. / Яр Славутич. – Т. 1 : Поезії (1937–1997). – К. : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 470 с.