ТРАНСФОРМАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У РОМАНАХ ОЛЕКСАНДРА МОТИЛЯ «WHISKEY PRIEST» ТА МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ «A SHORT HISTORY OF TRACTORS IN UKRAINIAN»

Тетяна Павлівна Остапчук

Анотація


У статті з точки зору міждисциплінарного підходу розглянуто різні прийоми трансформацій, що їх застосовують письменники О. Мотиль та М. Левицька до наративізації історичної пам’яті у романах «Whiskey Priest» та «A Short History of Tractors in Ukrainian». Тексти виявилися генетично спорідненими та типологічно подібними. Україна стала центральною точкою, в якій зійшлося минуле і сього- дення, пам’ять родини як колективу виступає джерелом вибудовування гібридної ідентичності для головних жіночих образів у романах. І О. Мотиль, і М. Левицька акцентують увагу на метафорі пам’яті як основі для самоусвідомлення та дося- гнення цілісності особистості. В обох романах порушується проблема пам’яті психологічної травми війни, ставиться питання співіснування Історії та розмаї- тих особистісних історій.

Ключові слова


історична пам’ять; трансформація пам’яті; колективна пам’ять; національна ідентичність; індивідуальна ідентичність; гібридна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : [монографія] / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К. : Дух і літера, 2009.

– 496 с.

Історична пам’ять і тоталітаризм : досвід Центрально-Східної Європи / [за ред. В. Кравченка]. – Вип. 13–14 : Спец. вид. //

Схід/Захід : [Іст.-культ. зб.]. / [Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських та ін. ; редкол. : В. В. Кравченко (головн. ред.) та

ін.]. – Харків : ТОВ «НТМТ», 2009. – 428 с.

Kristeva J. A New Type of Intellectual: The Dissident / J. Kristeva // The Kristeva Reader / [Ed. by Moi T.]. – New-York : Columbia University Press, 1986. – VIII, 328 p.

Lewycka M. A Short History of Tractors in Ukrainian / M. Lewycka. – London : VIKING, an imprint of Penguin Books, 2005. –

p.

Motyl J. A. Whiskey Priest / Alexandr J. Motyl. – New-York : Universe, Inc., 2005. – 146 p.

Said E.W. Representations of the Intellectual. The 1993 Reith Lectures / E. W. Said. – New-York : Pantheon Books, 1994. – XXX,

p