«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ РОМАНУ «ОХОРОНЕЦЬ» СЕРГІЯ БАТУРИНА

Світлана Володимирівна Підопригора

Анотація


У статті простежуються міжтекстові зв’язки історичного роману «Охоро- нець» С. Батурина з «Повістю минулих літ» як прямі, так і непрямі, серед яких домінує алюзія, визначається певна стилізація твору під монументальний літо- писний стиль. Використовуючи «Повість минулих літ» в інтертекстуальному просторі роману, автор насамперед прагне створити правдиве історичне тло для розгортання основної інтриги – віднайдення та збереження «Велесової кни- ги».

Ключові слова


інтертекстуальність; історичний роман; інтертекстуальні зв’язки; алюзія; стилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакула Б. Постмодернізм і польський історичний роман / Б. Бакула // Слово і час. – 1997. – № 9. – С. 12–22.

Батурин С. Охоронець / Сергій Батурин. – Львів : Кальварія, 2002. – 160 с.

Кораблева Н. В. Интертекстуальность литературного произведения / Н. В. Кораблева. – Донецк : Кассиопея, 1999. – 28 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 2. – К. : Академія, 2007. – 624 с.

Логвиненко Б. «Для більшості література України закінчилася на Загребельному і Мушкетикові!». Інтерв’ю з Сергієм Батуриним

[Електронний ресурс] / Богдан Логвиненко. – Режим доступу : http://sumno.com/article/sergij-baturyn-dlya-bilshosti-literatura-ukrajiny.

Повісті врем’яних літ. Літопис за Іпатським списком ; [пер. В. Яременка] // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі

епохи Середньовіччя IX–XV століть : у 2-х кн. / [упоряд. В. Яременко, О. Сліпушко]. – Кн. 1. – К. : Аконіт, 2002. – С. 460–781.

Таланова Т. «Охоронець» – історичний роман, що ламає стереотипи [Електронний ресурс] / Тетяна Таланова. – Режим доступу :

http://old.sumno.com/content/view/1913/.

Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. : Высш. шк, 2002. – 437 с