ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ В ОПОВІДАННІ Т. ГАРДІ «A TRADITION OF EIGHTEEN HUNDRED AND FOUR»

Олена Анатоліївна Росстальна

Анотація


У статті аналізуються особливості створення історичного простору в опо- віданні Т. Гарді «A Tradition of Eighteen Hundred and Four». Моделювання історич- ного простору в творі відбувається через посередництво двох взаємопов’язаних наративних площин – умовно реалістичної та романтизовано реалістичної, яка має міфологізований характер та несе у собі метафору.

Ключові слова


оповідач; розповідач; просторово-часова площина

Повний текст:

PDF

Посилання


Beckon K. Literary Terms : [A Dictionary] / Karl Beckson, Arthur Ganz. – London : Andre Deutsch Limited, 1990. – 308 p.

Зарубежная литература ХХ века : [учеб. для вузов] / [Л. Г. Андреев, А. В .Карельский, Н. С. Павлова и др. ; под ред.

Л. Г. Андреева]. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 2004. – 559 с.

Longman Dictionary of Contemporary English. – Harrow : Longman, 2005. – 1950 p.

Рыжов К. Все монархи мира. Западня Європа / Константин Рыжов. – М. : Вече, 1999. – 656 с. – (Энциклопедии).

Теорія літератури : [підручник] / [за наук. ред. Олександра Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Hardy F.E. The Life of Thomas Hardy (1840–1891) / Florence Emily Hardy. – London : Macmillan, 1962. – 310 p.

Hardy T. Wessex Tales : [short stories] / Thomas Hardy. – London : Macmillan, 1912. – x, 287 p. – (Першотвір)