ІСТОРІЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІ-ХVІІІ СТ.

Владлена Миколаївна Руссова

Анотація


Статтю присвячено літописним оповідям про хрещення Русі. До аналізу залу- чено міфи та легенди про подорож на Русь апостола Андрія, хрещення Ольги, прийняття християнства князем Володимиром і хрещення киян у літературі ча- сів Київської Русі, польській історіографії ХV-ХVІ ст., українській бароковій прозі та історичній драмі ХVІІІ ст. Акцентовано прояви літописної традиції старокиїв- ського періоду в українській літературі ХVІ-ХVІІІ ст.

Ключові слова


літературна історія; літературна інтерпретація; агіографія; барокові риси; літописний канон; легенда

Повний текст:

PDF

Посилання


Брайчевський М. Ю. Літопис Аскольда / М. Ю. Брайчевський. – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 104 с.

Брайчевский М. Ю. Утверждение християнства на Руси / М. Ю. Брайчевский. – К. : Наукова думка, 1989. – 294 с.

Великий А. Г. З літопису християнської України. Церковно-історичні радіолекції з Ватикану / А. Г. Великий, ЧСВВ ; вид.

-е. – Рим – Львів : Місіонер, 1998. – 278 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. / Николай Михайлович Карамзин. – М. : Наука, 1989. – Т. 1. – 640 с.

Крамар Є. Від апостола Андрія до князя Володимира / Євген Крамар. – Івано-Франківськ : Галичина, 1992. – 120 с.

Кузьмин А. Г. Сказания об Апостоле Андрее и его место в начальной летописи / А. Г. Кузьмин // Летописи и хроники [Сборник

статей. 1973]. – М. : Наука. – 1974. – С. 37–47.

Мишанич Я. О. «Історії русів» : історіографія, проблематика, поетика / Ярослав Мишанич. – К. : Обереги, 1999. – 238 с.

Мурьянов М. Ф. Андрей Первозванный в Повести временных лет / М. Ф. Мурьянов // Палестинский сборник. – Вып. 19

(82). Вопросы истории и культуры на Ближнем Востоке (древность и средневековье). – Л. : Наука, 1969. – С. 159–164.

Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород / Л. Мюллер // Летописи и хроники

[Сборник статей. 1973]. – М. : Наука, 1974. – С. 48–63.

Повість минулих літ. Літопис за Іпатським списком ; [пер. В. Яременко] // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-

Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть. – Книга перша [за ред. проф. В. Яременка]. – К. : Аконіт, 2002. – С. 460–781.

Синопсис или краткое собрание от розличных летописцев о начале славяно-російського народа. – К. : Киево-Печерская

лавра, 1680. – 228 с.