ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М. ГРУШЕВСЬКОГО

Надія Іванівна Янкова

Анотація


Розглядаються особливості моделювання доби козаччини та постаті Б. Хмельницького в художніх творах М. Грушевського в аспекті співвідношення правди художньої та правди історичної.

Ключові слова


козаччина; Хмельниччина; доба; постать; документ; історія; оповідання; образ; психологізм; конфлікт; співвідношення; модель історії

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; [редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін.]. – К. :

Наук. думка, 1991. – (Пам’ятки іст. думки України).

Т. 8. – 1995. – 856 с.

Т. 9. Кн. 1 – 1996. – 880 с. ; Кн. 2. – 1997. – 776 с.

Грушевський М. Історія української літератури : В 6 т., 9 кн. / М. Грушевський ; [упоряд. В. В. Яременка; авт. передм.

П. П. Кононенко ; приміт. Л. Ф. Дунаєвської]. – Т. 1. – К. : Либідь, 1993. – С. 392.

Грушевський М. Предок : Із белетристичної спадщини / М. Грушевський. – К. : Веселка, 1990. – 217 с.

Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – К. : Друк. першої київ. друк. спілки,

– 96 с.

Грушевський М. Ясновельможний сват : Різдвяне оповідання М. Заволоки / М. Грушевський // Літ.-наук. вісник. – 1898. –

Т. І. – С. 1–26.

Субтельний О. Україна : Історія / Орест Субтельний ; [пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вст. ст. С. В. Кульчицького]. – 3-тє вид.,

перероб. і доп. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.