ПОШУКИ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ М. ОНДААТЖІ «ПРИВИД ЕНІЛ»

Наталя Володимирівна Іванова

Анотація


Статтю присвячено проблемі особистої ідентичності, що є провідною у тексті роману Майкла Ондаатжі «Привид Еніл». Особлива увага приділяється підходу, за допомогою якого автор розглядає ідентичність як «процес» і як «конструкцію». Застосований підхід спирається на постколоніальну теорію та набуває мультикультурної перспективи. Доведено, що текст роману виходить за межі традиційного уявлення про постколоніальну літературу як літературу опору, і переходить у площину, що вимагає скоріше теорії процесу, ніж результату. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що Майкл Ондаатжі показує модель ідентичності, яка долає національні та культурні кордони та займає і центральну, і маргінальну позиції. Також запропоновано триетапну модель процесу аккультурації, що вивчається через тлумачення культурної ті особистої ідентичності Еніл Тіссери

Ключові слова


ідентичність; ім’я; мультикультурний; транснаціональний; аккультурація

Повний текст:

PDF

Посилання


Більченко Є. В. Монокультурна, полікультурна і транскультурна ідентичність : компаративний дискурс / Є. В. Більченко // Наукові

записки. Серія «Філософія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 5. – 2009. – C. 64–79.

Bhabha H. K. The Location of Culture / H. Bhabha. – L. : Routledge, 1994. – 285 p.

Bourne R. «Trans-National America» / R. Bourne // The Heath Anthology of American Literature / [ed. Paul Lauter]. – New York : Houghton Mifflin, 1998. – Vol. 2. – P. 1732–1743.

Cook V. Exploring Transnational Identities in Ondaatje’s «Anil’s Ghost» [Електронний ресурс] / V. Cook // Comparative Cultural Studies

and Michael Ondaatje ’s Writing / [ed. Steven Totosy de Zepetnek]. – West Lafayette : Purdue UP, 2005. – P. 6–16. – Режим доступу до

статті : http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol6/iss3/2/

Hoffman T. Seeing Ghosts : rev. of «Anil’s Ghost», by M. Ondaatje / Todd Hoffman // Queen’s Quarterly. – 107 : 3 (2000). – P. 446–451.

Jacobs J.U. Exploring, Mapping and Naming in Postcolonial Fiction : Michael Ondaatje’s «The English Patient» / J. U. Jacobs // Nomina

Africa : Journal of the Names Society of Southern Africa. – 8. 2 (1994). – P. 1–12.

Kanner E. New discoveries from the author of The English Patient [Електронний ресурс] / E. Kanner // Режим доступу до статті :

http://bookpage.com/interview/new-discoveries-from-the-author-of-the-english-patient%0B%0B.

Kroetsch R. Unhiding the Hidden / R. Kroetsch // The Lovely Treachery of Words : Essays Selected and New. – Toronto : Oxford UP, 1989. –

P. 58–63.

McClintock A. Imperial Leather : Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest / Anne McClintock. – L. : Routledge, 1995. – P. 172–177.

Ondaatje M. Anil’s Ghost / M. Ondaatje – London : Bloomsbury, 2000. – 311 p.

Renger N. Cartography, Historiography, and Identity in Michael Ondaatje’s «The English Patient» / N. Renger // Beings in Transit : Traveling,

Migration, Dislocation / [ed. Liselotte Glage]. – Amsterdam : Rodopi,

– P. 111–124.

Spivak G. C. Can the Subaltern Speak ? / G. C. Spivak // Marxism and the Interpretation of Culture / [ed. Cary Nelson and Lawrence

Grossberg]. – London : Macmillan, 1988. – P. 271–313.

Van Herk A. Ondaatje Shows Exquisite Love in a Terrifying World : rev. of «Anil’s Ghost», by Michael Ondaatje / A. Van Herk // Canadian

Forum. – 2000. – P. 44–45.