ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КАНАДСЬКІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Р. ДЕЙВІСА «ПОВСТАЛІ ЯНГОЛИ»)

Катерина Олександрівна Козлова

Анотація


У статті розглядається влив художньої літератури на процес формування національної ідентичності Канади. Ідентичність досліджується на матеріалі роману канадського письменника Р. Дейвіса «Повсталі янголи», що підсумовує творчі шукання письменника і осмислює ідею канадської ідентичності з точки зору сучасника подій. У статті увагу зосереджено на причинах неспроможності знайти власну ідентичність, а також на тих соціокультурних факторах, що допомагають визначитись із власним «Я». Незаперечну роль в усвідомленні себе відіграє мистецтво, читання та університетська еліта.

Ключові слова


канадська література; канадська «мозаїка»; внутрішній конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Козловець М. А. Ідентичність : сакральне та профанне / М. А. Козловець // Філософська думка. – 2008. – № 4. – С. 136–149.

Куцепал С. Ідентичність модерна та постмодерна / С. Куцепал // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис Інституту

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педуніверситету імені В. Г. Короленка. – Вип. 17. – Київ–

Полтава, 2007. – С. 11–18.

Малахов В. С. Неудобства с идентичностью / В. С. Малахов // Вопросы философии. – 1998. – № 2. – С. 35–39.

Нахрин И. М. Общественно-политическая мысль Канады в 70–90-е годы ХІХ века : поиска национальной идентичности и проблемы

имперского единства / И. М. Нахрин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 16 (154). – С. 100–108.

Овчаренко Н. Ф. Канадський літературний канон на зламі століть / Н. Ф. Овчаренко. – К. : Вид-во гуманітарної літератури, 2006. –

с.

Ashcroft B. The Empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures / Bill Ashkroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. – London : Routledge, 2002. – 283 p

Davies R. Rebel angels [novel] / Robertson Davies // Davies R. The Cornish trilogy / Robertson Davies. – Canada : Penguin books, 1991. –

p.

Frye N. Divisions on a ground : essays on Canadian culture / Northrop Frye. – Toronto : Anansi, 1982. – 199 p.

Frye N. Levels of cultural identity / Northrop Frye // Mythologizing Canada : Essays in the Canadian literary imagination / [ed. Branko

Gorjup]. – New York : Legas, 1997. – P. 191–205.

Grant J. S. Robertson Davies : man of myth / Judith Skelton Grant. – Toronto : Viking, 1994. – 787 p.

Smyth Allan C. L. Metaphor and nationality in North America / Allan C. L. Smyth // Smyth Allan C. L. Canada – an American nation? :

[essays on continentalism, identity and the Canadian frame of mind] / Allan C. L. Smyth. – MQUP : McGill-Queen’s Press, 1994. – 398 p