ПРОБЛЕМА ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»

Наталія Іванівна Коминська

Анотація


У статті досліджується проблема жіночої ідентичності в романі Тоні Моррісон «Улюблена». На прикладі головних героїв аналізується зв’язок між особистісною, соціальною, етнічною та національною ідентичностями. Крізь призму ролі рабині досліджується проблема самоідентифікації. А через самосвідомість та стосунки доньки з матір’ю відбувається розвиток особистісної ідентичності.

Ключові слова


ідентичність; культурна самостійність; соціалізація; рабство; материнство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Батман ; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Логос, 2005. – 390 с.

Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман // Трактат по социологии знания. – М. : Медиум, 1995. – 284 с.

Люббе Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 108–113.

Моррисон Т. Возлюбленная [Електронний ресурс] / Тони Мориссон. – Режим доступу:

http://www.litportal.ru/genre39/author3765/read/page/1/book17275.html.

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон ; [пер. с англ. А. А. Алексеева / Изд. 2-е, перераб. и дополн.]. – СПб. : ИТД «Летний

сад», 2000. – 416 с.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризиc / Э. Эриксон ; [пер. с англ. / общ. ред. и предисл. Толстых А.В. / 2-е изд.]. – М. : Флінта :

МПСИ : Прогресс, 2006. – 352 с.

Jacobs H. Incidents in the life of a slave girl / Harriet Jacobs // The Norton Anthology of literature by women / [ed. by Sandra M.Gilbert, Susan

Gubar]. – New York, London : W. W. Norton & Company. – Second edition. – 1996. – P. 461–465