ПЕРСОНАЛІСТСЬКИЙ АСПЕКТ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧОРНОШКІРОЇ ЖІНКИ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ РОМАНУ Т. МОРРІСОН «НАЙБЛАКИТНІШЕ ОКО»

Юлія Степанівна Костюк

Анотація


Стаття розглядає проблему ідентичності у художньому творі, зокрема в ній проаналізовано персоналістський аспект ідентичності чорношкірої жінки в художньому просторі роману Т. Моррісон «Найблакитніше око». Жіночі персонажі розглядаються крізь призму мультикультуралізму та чорного фемінізму. Охарактеризовано та описано художні засоби та прийоми, які найбільш адекватно відображають специфіку ідентичності чорношкірої жінки в художньому просторі, а також позафікційні чинники, що впливають на її формування

Ключові слова


ідентичність; мультикультуралізм; раса; стать; чорний фемінізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной

психологии [Електронний ресурс] / Н. В. Антонова // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 138. – Режим доступу :

http://www.hr-portal.ru/article/problema-lichnostnoi-identichnosti-v-interpretatsii-sovremennogo-psikhoanaliza-interaktsioni.

Анцыферова О. Ю. Имеет ли литературное воображение расовые корни? (Американский африканизм Тони Моррисон) /

О. Ю. Анцыферова // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2008. – Вып. 1,

«Филология». – С. 3–13.

Васильєва М. Відповідність імені характеру літературного героя як засіб підсилення експресії художнього мовлення [Електронний

ресурс] / М. Васильєва // Наукові записки. Філологічні науки. – Вип. 86. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_86/statti/29.pdf.

Малахов В. Ностальгия по идентичности / В. Малахов // Логос : философско-литературный журнал. – 1999. – № 3. – С. 8–12.

Попова М. К. Проблема национальной идентичности и литература / М. К. Попова // Вестник ВГУ. – Серия 1 : Гуманитарные науки. –

– № 2. – С. 45–48.

Пухнатая С. А. Художественная проза Тони Моррисон : Новые тенденции в современной негритянской литературе США : автореф.

дис. кандидата филологических наук : спец. 10.01.05 / С. А. Пухнатая. – М., 1991. – 25 с.

Сафронова Л. А. О проблемах идентичности / Л. А. Сафронова // Культура сквозь призму идентичности. – М. : Индрик, 2006. – С. 8–24.

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с.

Bishop John. Morrison’s ‘The Bluest Eye.’ (Toni Morrison) [Електронний ресурс] / John Bishop // The Explicator. – 1993. – v 51, n 4. – p. 252. – Режим доступу :

http://farrells.people.cofc.edu/Farrell/names.htm.

Hammonds E. M. Toward a Genealogy of Black Female Sexuality : The Problematic of Silence / Evelyn M. Hammonds // Feminist Theory and the Body : A Reader, eds. Janet Price and Margaret Shildrick. – New York : Routledge, 1999. – р. 93–104.

Mgadmi M. Black Women’s Identity : Stereotypes, Respectability and Passionlessness 1890–1930) [Електронний ресурс] / Mahassen

Mgadmi // Revue LISA / LISA e-journal. – Vol. VII. – № 1. – 2009. – Режим доступу : http:// lisa.revues.org/pdf/806.

Morrison T. The Bluest Eye / Toni Morrison. – New York : A Plume Book. – 1994. – 218 р.