ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПОЕТИКА ТВОРІВ ДЖОНА АПДАЙКА ТА ДОРІС ЛЕССІНГ

Володимир Броніславович Крамар

Анотація


Стаття присвячена проблемі постмодерністської поетики Джона Апдайка і Доріс Лессінг. Зарубіжна критика зазвичай розглядала твори Джона Апдайка крізь призму глибини ідейно-філософської проблематики, а вітчизняні – через здатність вирішення соціальних питань. У романах Доріс Лессінг зарубіжними дослідниками ставились найголовніші три проблеми – фемінізм, комунізм і містицизм, вітчизняними – фемінізм та расизм. Неоміфологічне моделювання художньої реальності, суб’єктивізація світо- сприйняття, розрив традиційних просторово-часових відносин, ігрове мислення, експеримент у літературній техніці – характерні ознаки постмодерністського письма – не могли не відбитися у незвичному синтаксисі та несподіваній яскравій стилістиці творів.

Ключові слова


постмодернізм; філософська направленість; метафоричність; неоміфологізм; фемінізм; расизм; містицизм; синтаксис; стилістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Апдайк Дж. Галактика Апдайка : [Беседа с американским писателем Дж. Апдайком / записал А. Боровик] / Джон Апдайк // Огонек. – 1988. – № 29. – С. 17–18.

Апдайк Дж. Почему кролик забрался в нору : [Американский списатель о своїм творчестве : Статья из газеты «Гардиан»] / Джон

Апдайк // Литератур. газета. – 1991. – 20 февраля (№ 7). – С. 15.

Гудзик К. «Розповіді письменниці дуже схожі на життя кого завгодно» – впевнена Лауреат Нобелівської премії 2007 з літератури

Доріс Лессінг / К. Гудзик // День. – 2007. – 19 грудня. – С. 9.

Денисова Т. Н. Нонконформізм середини віку : людина в постіндустріальному суспільстві / Т. Денисова // Денисова Т. Н. Історія американської літератури XX століття. – К. : 2002. – С. 128–164.

Елистратова, А. Трагическое животное – человек. / А. Елистратова // Иностр. литература. – 1963. – № 12. – С. 220–226.

Зайцев Б. Дорис Лессинг : «Награды ? Да они все у меня !» / Б. Зайцев // Эхо планеты. – 2007. – № 40. – С. 36–37.

Иткина Н. Л. Метафоры Джона Апдайка / Н. Л. Иткина. – М. : РГГУ, 2002. – С. 75–87.

Мендельсон М. О. Роман США сегодня – на заре 80-х годов / М. О. Мендельсон. – М. : Советский писатель, 1983. – 211 c.

Порошенков Д. І. Успіх британської письменниці / Д. І. Порошенков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах

України. – 2008. – № 1. – С. 40.

Шпиталь А. Доріс Лессінг / А. Шпиталь // Зарубіжна література. – 2008. – № 31–32. – С. 46–48.

Шпиталь А. Доріс Лессінг/ А. Шпиталь // Слово і час. – 2009. – №

– С. 22–25.

Aldridge J. Time to Murder and Create: The Contemporary Novel in Crisis / J. Aldridge. – New York : McKay, 1966. – 165 p.

Barnes J. Running Away / J. Barnes // The Gardian. – 2009. – Saturday 17 October. – P. 8.

Di Yanni R., Rompf K. Doris Lessing / R. Di Yanni, K. Rompf. Book of Fiction. – New York ; London ; Madrid ; Milan ; Montreal ; Sydney ;

Tokyo ; Toronto : The McGraw-Hill, 1995. – P. 693–694.

Hunt D. Biographical Sketches / D. Hunt. The Riverside Anthology of Literature. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1988. – 2167 p.

Lessing D. Ben, in the World: the Sequel to The Fifth Child / Doris Lessing. – New York : Harper Collins Publishers Inc, 2000. – 178 p.

Lessing D. The Four-Gated City. A complete novel from Doris Lessing’s masterwork «Children of Violence» / Doris Lessing. – New York : A Plume Book, 1991. – 616 p.

Lessing D. «Literature should be committed» / D. Hunt. The Riverside Anthology of Literature. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1988. –

P. 439–440.

Lodge D. Post-Pill Paradise Lost: John Updike’s Couples / D. Lodge // New Blackfriars. – 1970. – Vol. 51. – Issue 606. – P. 511–518.

Updike J. Introduction / J. Updike J. Rabbit Angstrom. A Tetralogy. – London : The Penguin Press Limited, 1995. – P. ix–xxiv.

Updike J. Hugging the Shore. Essays and Criticism / J. Updike. – New York : Alfred. A. Knopf, Inc, 1983. – 919 p.

Updike J. Rabbit Angstrom. A Tetralogy / J. Updike. – London : The Penguin Press Limited, 1995. – 1516 p.