ПРОБЛЕМА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Е. Р. БРЕЙТУЕЙТА «УЧИТЕЛЮ З ЛЮБОВ’Ю» («TO SIR, WITH LOVE»)

Наталя Владиславівна Мараховська

Анотація


У статті досліджується проблема конструювання професійної ідентичності в романі Е. Р. Брейтуейта «Учителю з любов’ю», що містить найважливіший бік авторської художньої концепції твору та є пов’язаною з образом учителя. Розглядаються наративні засоби твору, а саме: активна позиція творця тексту, світоглядна роль наратора, розповідь від першої особи, внутрішній монолог, за допомогою яких відбувається конструювання компонентів (мотиваційного, когнітивного, змістового та контрольно- корегувального) професійної ідентичності вчителя.

Ключові слова


професійна ідентичність; учитель; наративна стратегія, наративні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзядевич Т. М. Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму : на матеріалі творчості Адама

Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка : автореф. дис. … філол. наук : 10.01.05 / Т. М. Дзядевич ; НАН України;

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.

Есаулов Н. Н. A model version of text analysis: the extract from chapter 8, «To sir, with love» by E. R. Braithwaite / Н. Н. Есаулов //

Иностранные языки в школе : научно-методический журнал. – М. : Министерство образования Российской Федерации, 2005. – N 6. –

С. 81–87.

Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : історико-літературний

аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / М. В. Іванишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009. – 16 с.

Соколова Н. В. Вербалізація сексуальності як складової жіночої ідентичності / Н. В. Соколова // Вісник Харківського національного

університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2005. – N 649. – С. 56–59.

Шнейдер Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность : теория и методы диагностики / Л. Б. Шнейдер. – М. :

Москов. психолого-социальный ин-т, 2007. – 128 с.

Braithwaite E. R. To Sir, with Love / E. R. Braithwaite. – London : Bodley Head, 1959. – 188 p.

Persaud P. E. R. Braithwaite : Getting under your skin, a thorn in the flesh [Електронний ресурс] / P. Persaud // Guyana Chronicle Online. – January

, 2007. – Режим доступу : http://www.landofsixpeoples.com/gyherilitjs.htm.

Phillips C. To Ricky with love [Електронний ресурс] / C. Phillips // The Observer. – July 23, 2005. – Режим доступу :

http://www.guardian.co.uk/books/2005/jul/23/featuresreviews