ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИХ КООРДИНАТАХ РОМАНУ І. ЗАБИТКО «WHEN LUBA LEAVES HOME»

Тетяна Павлівна Остапчук

Анотація


У статті вперше в українському літературознавсті проаналізовано тематичні, сюжетні і композиційні домінанти роману-в-оповіданнях «Коли Люба залишала дім» американської письменниці українського походження І. Забитко. Значну увагу приділено стратегії представлення проблеми формування індивідуальної ідентичності героїв у відповідних просторово-часових координатах тексту. Розвідка має інтердисцип- лінарний характер.

Ключові слова


ідентичність; хронотоп; «Інший»; пам’ять

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Вопросы

литературы и естетики / М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.

История философии : Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий).

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Юрий Лотман. – Таллин : Издательство «Ээсти Раамат», 1973. – 124 c.

Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом. 2001. – 1040 с. – (Мир энциклопедий).

Zabytko I. When Luba leaves home : stories / Irene Zabytko. – 1st ed. – Chapel Hill : A Shannon Ravenel Book, 2003. – 230 p.