КОНСТАНТИ ІДЕНТИЧНІСНОГО БУТТЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Надія Юріївна Поліщук

Анотація


Предметом дослідження статті є розгляд моделі жіночої ідентичності в американській прозі малої форми. На основі критичного прочитання вибраних оповідань письменниць США останньої третини ХХ ст. виокремлено основні константи тожсамості жіночої особистості, як-от: родина, дім, ім’я. Проаналізовано особливості їхнього функціонування щодо ствердження або заперечення ідентичнісного дискурсу художніх текстів.

Ключові слова


ідентичність; пам’ять; спадковість; родина; дім; ім’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Заковоротная М. В. Идентичность человека [Електронний ресурс] / М. В. Заковоротная. – Режим доступу :

http://www.i-u.ru/biblio/archive/sakovorotnaja_id.

Коз П. Культурная, транскультурная и мультикультурная идентичность / Питер Коз // Перекрестки. Журнал исследований

восточноевропейского пограничья. – 2005. – № 1–2. – С. 124–142.

Религиозные традиции мира : В 2-х тт. [Електронний ресурс]. – Т. 2. – Ч. 9. Религии Китая. Мир как живая система. – Режим

доступу : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_trad/index.php.

Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор ; [перекл. з англ.]. – К. : Дух і Літера, 2005. – 696 с.

Appiah K. A. Identity Against Culture : Understandings of Multiculturalism [Електронний ресурс] / K. Anthony Appiah. – Режим доступу :

http://townsendcenter.berkeley.edu/pubs/OP01_Appiah.pdf.

Appiah K. A. The Ethics of Individuality / K. Anthony Appiah // Appiah K. A. The Ethics of Identity [Електронний ресурс] / K. Anthony

Appiah. – Princeton University Press, 2005. – P. 1–36. – Режим доступу : http://press.princeton.edu/chapters/s7806.html.

Cisneros S. My Lucy Friend Who Smells Like Corn / Sandra Cisneros // The Norton anthology of American literature / [Nina Baym, general

editor]. – Shorter 5th ed. – New York. London : W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1999. – P. 2568–2569.

Cisneros S. The House on Mango Street / Sandra Cisneros. – New York : Vintage Books, 1991. – 110 p.

Hirsh M. and Schweitzer I. Mothers and daughters / Marianne Hirsh and Ivy Schweitzer // The Oxford companion to women’s writing in the

United State / editors in chief, Cathy N. Davidson, Linda Wagner-Martin; editors Elizabeth Ammons … [et. al.]. – New York. Oxford : Oxford

University Press, 1995. – P. 583–585.

Kingston M. H. No Name Woman / Maxine Hong Kingston // The Norton anthology of American literature / [Nina Baym, general editor]. –

Shorter 5th ed. – New York. London : W. W. Norton & Company, Inc., 1999. – P. 2513–2521.

Showalter E. Introduction / Elaine Showalter // Modern American Women Writers / [consulting editor]. – New York : Charles Scribner’s Sons, 1991. – P. vii- xiii.

Silko L. M. Landscape, History and the Pueblo Imagination / Leslie Marmon Silko. – Accessed at :

http://www2.dsu.nodak.edu/users/cummiskclasses/landscape,_history_and_the_pueblo_imagination.htm.

Silko L. M. Lullaby / Leslie Marmon Silko // The Norton anthology of American literature / [Nina Baym, general editor]. – Shorter 5th ed. –

New York. London : W. W. Norton & Company, Inc., 1999. – P. 2542–2549.

Tomlinson J. Globalization and Cultural Identity [Електронний ресурс] / John Tomlinson. – Режим доступу :

http://www.polity.co.uk /global/pdf/gtreader2etomlinson.pdf.

Walker A. Everyday Use / Alice Walker // The Norton anthology of American literature / [Nina Baym, general editor]. – Shorter 5th ed. – New York. London : W. W. Norton & Company, Inc., 1999. – P. 2522–2529.