ПОШУК ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК АСПЕКТ САМОПІЗНАННЯ У ПРОЗІ РОСИ МОНТЕРО (2000-2008 рр.)

Світлана Володимирівна Романова

Анотація


Мотив пошуку власної ідентичності є провідним у зрілій прозі Роси Монтеро і дозволяє авторці наблизитися до вирішення основної проблеми її творчості – проблеми самопізнання. Авторку цікавлять різноманітні аспекти ідентичності персонажів (ґендерний, національний, віковий, соціальний). Основним прийомом пошуку власної ідентичності у Монтеро є саморефлексія через мотиви тіла, одягу, часу, пам’яті, простору. Дана розвідка присвячена розв’язанню проблеми самопізнання у романі Р. Монтеро «Серце Тартару» (2001) через мотив замкненого простору.

Ключові слова


саморефлексивна оповідь; ідентичність; Самість; замкнений простір; архетип

Повний текст:

PDF

Посилання


Башляр Г. Избранное : Поэтика пространства / Гастон Башляр ; [пер. с фр.]. – М. : «Российская политическая энциклопедия»

(РОССПЭН), 2004. – 376 с.

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Эрих Нойманн. – Рефл-бук, Ваклер Созвездие мудрости, 1998. – 464 с.

Пинкола Эстес К. Бегущая с волками / Кларисса Пинкола Эстес ; [пер. с англ. Т. Науменко]. – К. : София. – М. : ИД «Гелиос», 2002. –

с.

Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре / Мирча Элиаде. – К. : София. – М.: ИД «Гелиос», 2002. – 224 с.

Ruiz Vega A. Comentando El сorazón del Tártaro de Rosa Montero [Електронний ресурс] / Antonio Ruiz Vega. – Режим

доступу : http://www.comentariosdelibros.com/comentario-el-corazon-del-tartaro-854idl854idc.htm.

Montero R. El сorazón del Tártaro / Rosa Montero. – Madrid : Ed. Espasa Calpe, S.A., 2001. – 296 p.