ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙНИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ АВТОБІОГРАФІЇ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ

Наталя Володимирівна Скляр

Анотація


У статті розглядається формування авторської ідентичності в тексті німецькомовної автобіографії. На прикладі автобіографій Г. Грасса «Цибулина пам’яті», С. Цвейга «Учорашній світ», Х. Кцеховські «Полюс спогаду» досліджується концепт війни у процесі розкриття образу героя і, як наслідок, автора, що є однією з головних відмінностей німецькомовної автобіографії ХХ-ХХІ століть. Особливу увагу приділено ролі різних авторських поглядів на війну, які і впливають на ідентичність образу автора-героя- оповідача.

Ключові слова


німецькомовна автобіографія; ідентичність; концепт війни; наративне Я; прийом опису «зі сторони»

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Н. В. Проблема идентичности образа литературного героя как проблема повествования : дис. ... канд. филол. наук :

01.08 / Барабанова Н. В. – Самара, 2004. – 316 c.

Баранова В. В. «Детский взгляд» в воспоминаниях о войне : особенности автобиграфического нарратива [Електронний ресурс] /

В. В. Баранова. – Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/folklore/baranova4.htm.

Фесенко В. Автобіографія : до проблеми жанрової ідентичності / В. Фесенко // Сучасні літературознавчі студії. Модуси

автобіографічного письма : [Збірник наукових праць]. – Випуск 7. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 5–14.

Czechowski H. Die Pole der Erinnerung. Autobiographie / H. Czechowski. – Düsseldorf : Grupello Verlag, 2006. – 284 s.

Grass G. Beim Häuten der Zwiebel / G. Grass. – Göttingen : Steidl, 2006. – 559 s.

Müller H. Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen / H. Müller. – Köln : Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1992. – 425 s.

Schulte Chr. Salomon Maimons Lebensgeschichte Autobiographie und moderne jüdische Identität / Chr. Schulte // Buch Sprache und Identität

im Judentum / [hrsg. von Karl E. Grözinger]. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1998. – S. 135–253.

Zweig St. Die Welt von Gestern : Erinnerungen eines Europäers / St. Zweig. – Frankfurt am Main : Fischer (Tb.), 1970. – 512 s.