ГЕОМЕТРІЯ ВІДЧУЖЕННЯ: ПРИКОРДОННА ТОПОЛОГІЯ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ АГОТИ КРІСТОФ

Ірина Василівна Собченко

Анотація


Відштовхуючись від поняття кордону як метафори становлення і трансформації культурного ландшафту та засобу ідентичнісного маркування, стаття розглядає процес реконструкції фрагментарної ідентичності у прикордонній зоні у прозових текстах Аготи Крістоф. Амбівалентність мінімалістичного письма корелює із символічною картиною світу, заснованою на протиставленні бінарного та синкретичного бачення ідентичності. Радикальність кордону як мітки, сліду, шраму в мінімалістичному письмі Крістоф перетворюється на імпульс нескінченного руху вписування себе через локус маргінальності в безкрайній простір французької літератури.

Ключові слова


мінімалістичне письмо; біле письмо; ідентичність; маргінальний локус; трансгресія; периферія; гібридні літературні форми; відчуження; топографія; топос кордону; роздвоєння

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Нулевая степень письма / Ролан Барт // Французская семиотика : От структурализма к постструктурализма ; [пер. с фр. / сост.,

вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : ИГ Прогресс, 2000. – С. 50–96.

Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Кристева ; [пер. з фр. З. Борисюк]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 262 с.

Кристоф А. Вчера [Електронний ресурс] / Агота Кристоф ; [пер. с франц. И. Волевич]. – Режим доступу :

http://lib.ru/INPROZ/KRISHTOF/wchera.txt_with-big-pictures.html.

Кристоф А. Толстая тетрадь / Агота Кристоф ; [пер. с франц. А. Беляк]. – СПб. : Амфора, 2004. – 459 с.

Butor M. Frontiers / M. Butor ; [transl. by Elinor and Warren Miller]. – Summa publications, 1989. – 132 p.

Cavicchi Е. «Il n’y a que le présent» : la maledizione dell’esilio nelle opere di Agota Kristof / Е. Cavicchi // Other Modernities : [Essays]. –

№ 2. – 10/2009. – Р. 173–183.

Écritures blanches ; [sous la direction de D. Rabaté et D. Viart]. – Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2009. – 368 p.

Kristof A. C’est égal / А. Kristof. – Paris : Éditions du Seuil, 2006. – 128 p.

Kristof A. L’analphabète / А. Kristof : [récit autobiographique]. – Genève : Éditions Zoé, 2004. – 60 p.

La langue littéraire : une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon ; [sous la direction de G. Philippe et J. Piat]. –

Paris : Fayard, 2009. – 570 p.

Miletic T. European Literary Immigration into the French Literature : Readings of Gary, Kristof, Kundera and Semprun / T. Miletic. –

Amsterdam–New York : Rodopi, 2008. – 372 р.

Moura J.-M. Littératures francophones et théorie postcoloniale / J.-M. Moura. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 183 p.

Savary Ph. Le Troisième mensonge d’Agota Kristof [Електронний ресурс] / Ph. Savary // Lе Matricule des Anges. – № 14. – novembre,

–janvier, 1996. – Режим доступу : http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=3814.

Yotova R. Le français : une langue ennemie? L’entre-deux-langues dans l’expérience de l’écriture d’Agota Kristof [Електронний ресурс] /

R. Yotova // Actes du colloque international de l’Association portugaise d’Études françaises «Espaces de la Francophonie en dialogue»,

Faculté des Lettres, Université de Porto. – 11–12 décembre 2006. – Режим доступу : http://www.apef.org.pt/actas2006/actas2006.html.