РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ІДЕНТИЧНІСТЬ» У ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ АФРО-АМЕРИКАНСЬКОГО ДЕТЕКТИВУ У. МОСЛІ)

Світлана Володимирівна Сторчеус

Анотація


У статті розглядаються особливості репрезентації концепту «ідентичність» як базового, інваріантного концепту в концептуальній семантиці афро-американського детективного наративу. Тематична багатоплановість та соціальна спрямованість афро-американського детективу ґрунтуються на висвітленні важливих питань расової дискримінації, міжрасових відносин, упередженого громадського ставлення, соціальної нерівності, проблемі національної ідентичності та «подвійної свідомості». Концепт «ідентичність» є ієрархічно домінуючим по відношенню до інших концептів та репрезентує процес самоідентифікації чорношкірого населення в мультикультурному американському суспільстві.

Ключові слова


афро-американський детектив; ідентичність; расова дискримінація; «подвійна свідомість»

Повний текст:

PDF

Посилання


Зверев А. М. Что такое «массовая литература»? / А. М. Зверев // Лики массовой литературы США. – М. : Наука, 1991. – С. 3–36.

Bailey F. Y. African American Mystery Writers / F. Y. Bailey. – North Carolina : McFarland, 2008. – 277 p.

Black Noir : Mystery, Crime, and Suspense Fiction by African-American Writers / [ed. by O. Penzler]. – N.Y. : Pegasus Books, 2009. – 349 p.

Gosseline A. J. Multicultural Detective Fiction : Murder from the «Other» Side / A. J. Gosseline. – London : Routledge, 1999. – 384 p.

Knight S. Crime Fiction 1800–2000 : Detection, Death, Diversity / S. Knight. – N.Y. : Palgrave Macmillan, 2004. – 240 p.

Mosley W. Black Betty / W. Mosley. – N. Y. : Washington Square Press, 2002. – 360 p.

Mosley W. Devil in a Blue Dress / W. Mosley. – N. Y. : Washington Square Press, 2002. – 263 p.

Nye R. B. The Unembarrassed Muse : The Popular Arts in America / R. B. Nye. – N.Y. : The Dial Press, 1982. – 497 p.

Pepper A. The Contemporary American Crime Novel : Race, Ethnicity,

Gender, Class / A. Pepper. – Edinburg : Edinburgh University Press,

– 186 p.

Pyrhonen H. Mayhem and Murder : Narrative and Moral Problems in the Detective Story / H. Pyrhonen. – Toronto : University of Toronto

Press, 1999. – 338 p.

Reddy M. T. Traces, Codes, and Clues : Reading Race in Crime Fiction / M. T. Reddy. – New Jersey : Rutgers University Press, 2003. – 224 p.

Skinner R. E. Two Guns From Harlem : The Detective Fiction of Chester Himes / R. E. Skinner. – Madison : Popular Press 1, 1989. – 200 p.

Soitos S. F. The Blues Detective : A Study of African-American Detective Fiction / S. F. Soitos. – Massachusetts : University of Massachusetts

Press, 1996. – 256 p.

Wilson C. E. Jr. Walter Mosley : A Critical Companion / C. E. Wilson. – Westport : Greenwood Press, 2003. – 235 p