ВНУТРІШНІЙ СВІТ «ЕКЗОТИЧНОЇ ПРОЗИ» В. С. МОЕМА: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Світлана Олександрівна Чернишова

Анотація


У статті здійснюється спроба реконструювати внутрішній світ екзотичної прози В. С. Моема за методом Д. Ліхачова. Основна увага приділена таким компонентам, як хронотоп, концепція і типологія персонажів, подія, сюжет. Доведено вагомий вплив імперської ідеології на світогляд письменника і на формування внутрішнього світу його творів

Ключові слова


внутрішній світ; хронотоп; персонаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения / Д. Лихачев // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С. 74–87.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : «Искусство–

СПБ», 1998. – С. 14–285.

Calder R. Willie : The Life of W. Somerset Maugham / R. Calder. – London : Heinemann, 1989. – 278 p.

Hooper G. Trading Places : Somerset Maugham’s Tales from abroad [Електронний ресурс] / G. Hooper // Journal of the Short Story in English. – 1997. –

№ 29. – Режим доступу : http: //jsse.revuse.org/index128.html.

Maugham W. S. The Trembling of a Leaf. Little Stories of the South Sea Islands [Електронний ресурс] / W. S. Maugham. – Режим доступу :

http://www.online-literature.com/maugham/the-trmbling/5.