МАЛОВІДОМІ ПИСЬМЕННИКИ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО ПОГЛЯДУ

Тетяна Валеріївна Бикова

Анотація


У статті охарактеризовано особливості прозової спадщини маловідомих українських письменників кінця ХІХ століття М. Кононенка та В. Леонтовича; шляхом порівняльного аналізу репрезентовано їх індивідуальні пошуки в царині української белетристики щодо розкриття психології людини. Зроблено висновок про особливості індивідуального стилю письменників, які, належачи фактично до одного літературного напряму, різняться індивідуально-стильовою манерою написання: В. Леонтович, будучи неореалістом, тяжіє у творчості до імпресіо- ністичної поетики, а для творчої реалістичної манери письма М. Кононенка характерна наявність імпресіоністичних стильових рис, що накладаються на натуралістичну основу.

Ключові слова


забуті ідентичності; проза; індивідуальний стиль; поетика прози; репрезентація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин Н. М. Из жизни идей: статьи, эссе, диалоги / Н. М. Бахтин. – М. : Лабиринт, 1995. – 152 с.

Кобець О. Записки полоненого : Пригоди і вражіння учасника першої світової війни / О. Кобець. – К. : Глобус, 1993. – 336 с.

Ковальчук А. Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі «кримінальної прози» І. Франка) / А. Ковальчук // Слово і

час. – 2001. – № 7. – С. 73–77.

Кузнецов Ю. Б. Художня деталь як стильова ознака новел М. Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов // Індивідуальні стилі

українських письменників ХІХ – початку ХХ століття. – К. : Либідь, 1987. – С. 233 262.

Леонтович В. М. Оповідання / В. М. Леонтович. – К., 1918. – Т. 1. – 184 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ «Академія»,

– 752 с.

Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики / Д. Наливайко // Наливайко Д. Теорія літератури й

компаративістика / Д. Наливайко. – Харків : Акта, 2006. – С. 9–38.

Погребенник Ф. Володимир Леонтович / Ф. Погребенник // Українська мова та література. – 1996. – Число 15. – С. 1, 5, 7, 8.

Фащенко В. У глибинах людського буття : Етюди про психологізм / В. Фащенко. – К. : Дніпро, 1981. – 279 с.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку / І. Франко // Франко І. Зібр. творів у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наукова думка,

– Т. 41. – С. 516–517.

Школиченко М. Злодій. Оповідання з солдатського життя / М. Школиченко // Правда. – 1890. – С. 749–763.

Школиченко М. Хахол. Оповідання / М. Школиченко // Правда. – 1894. – С. 375–381, 447–460, 512–523.