«Я ПОБУВАЛА ВДОМА! СЕРЕД СВОГО РІДНОГО НАРОДУ»: ТУРКМЕНИСТАН У СПОГАДАХ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

Микола Семенович Васьків

Анотація


У статті аналізуються наративні особливості спогадів Докії Гуменної про її перебування в Туркменистані («Дар Евдотеї», 1990), про екзотичну неповторність цього краю, його історії, побуту, культури. Письменниця знаходить безліч паралелей між туркменською й українською культурами, що давало їй можливість почувати себе в Туркменистані як на прадавній батьківщині, краще, ніж удома.

Ключові слова


Схід; Туркменистан; літературні й культурні зв’язки; екзотика; автентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Васьків М. Очима України : рецепція Заходу українською романістикою 20-30-х років / Український роман 1920-х – початку

-х років : ґенерика й архітектоніка : [монографія] / М. С. Васьків. – Кам’янець-Подільський : ПП. Буйницький О. А.,

– С. 57–65.

Гуменна Д. Дар Евдотеї : Іспит пам’яті / Докія Гуменна. – Книга друга : Жар і крига. – Балтимор-Торонто : «Смолоскип»

ім. В. Симоненка, 1990. – 346 с.

Гуменна Д. Родинний альбом / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Об’єднання Українських Письменників «Слово», 1971. – 352 с.

Погрібний А. Образ, увиразнений листами (Д. Гуменна) // Поклик дужого чину / Анатолій Погрібний. – К. : ВЦ «Просвіта»,

– С. 427–438.

Сулима М. Література і культура Німеччини на сторінках видань українських футуристів // Книжниця у семи розділах :

літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима. – К. : Фенікс, 2006. – С. 237–242.

Сулима М. «Поїдеш далеко, побачиш багато…» // Книжниця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження /

Сулима Микола. – К. : Фенікс, 2006. – С. 190–202.

Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у 5 т. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1987. –

с.