ОБРАЗ СХІДНОГО ЧОЛОВІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ОСИПА НАЗАРУКА «РОКСОЛЯНА: ЖІНКА ХАЛІФА Й ПАДИШАХА СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОГО ЗАВОЙОВНИКА І ЗАКОНОДАВЦЯ»)

Ганна Георгіївна Останіна

Анотація


У матеріалі статті розглядається образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука «Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця». З’ясовується сутність опозиції «чоловік – жінка», «чоловік – нація», «чоловік – сім’я» на рівні поетики на проблематики. Авторка дійшла важливого висновку: у повісті митець порушує традиційні, але вічні і складні проблеми внутрішніх станів та становлення особистості, кохання, вірності, стосунків між чоловіком і жінкою, війни тощо. Багатство авторського світобачення, гострота й актуальність проблематики передається передовсім за допомогою таких прийомів: влучна констатація, гострий та глибокий роздум, складні психоаналізи, ірраціональні марення, домислювання, передбачення тощо.

Ключові слова


образ східного чоловіка; екзотика; прийом; проблема

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерменджі О. Трансформація сюжетів та образів у художній літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.

наук : спец. 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство» / Омер Дерменджі. – Київ, 2005. – 14 с.

Кримський А. Історія Туреччини / А. Кримський. – Київ-Львів : ОЛІР, 1996. – 288 с

Кочубей Ю. Роксолана : доля, образ, символ / Кочубей Ю. // Політика і час: Україна в міжнародних відносинах. – 2005. –

№ 2. – С. 79–87.

Лэмб Г. Сулейман. Султан Востока / Гарольд Лэмб. – М. : Центрполиграф, 2002. – 175 с.

Назарук О. Роксоляна : жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця / Осип Назарук. – Л. : Нова

зоря, 1930. – 301 с.

Хом’як Т. Психологізм як один із засобів характеротворення образу Роксолани (за романом О. Назарука «Роксоляна») /

Т. Хом’як // Вісник Запорізького національного університету: філологічні науки. – 2008. – № 2. – С. 246–251.