Прояви національної ідентичності в щоденниках ХХ століття

Катерина Валеріївна Пономарьова

Анотація


Стаття репрезентує проблему національної самоідентичності письменників – авторів щоденникових текстів ХХ ст.

Ключові слова


щоденник; нація; національна самоідентичність; національний світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Пришвин М. М. Дневники 1905 – 1954 / М. М. Пришвин // Пришвин М. М. Собрание сочинений : в 8 т. – Т. 8. – М. : Худож.

лит., 1986. – 759 с.

Довженко О. П. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941–1956) / О. П. Довженко. – К. : Дніпро, 2001. – 512 с.

Лукьянова И. В. Корней Чуковский [Электронный ресурс] / И. В. Лукьянова. – Режим доступа : http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/95735/Luk’yanova_-_Chukovskiii.html.

Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969 : в 2 т. / К. И. Чуковский. – Ленинград : Советский писатель. – Т. 1. – 1991. – 543 с