ЛЕМКІВСЬКІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОВІ ПІСНІ В МІЖЕТНІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Тетяна Володимирівна Саварин

Анотація


У статті проаналізовано лемківські весільні пісні як найконсервативніший сегмент регіональної обрядової етнокультури. На багатому джерельному матеріалі, із порівняльними паралелями в роботі розглянуто поетику, ритмострофіку лемківських весільних обрядових пісень, простежено їх українську основу. Лемківська весільна обрядова пісенність, ця невід’ємна частина загальноукраїнського пісенного фонду, має і свої специфічні особливості, зумовлені близьким сусідством лемків з поляками та словаками. Закономірно, що ці особливості найкраще виявляються при порівнянні лемківської весільної пісенності з аналогічною пісенною традицією західних слов’ян.

Ключові слова


весільні обрядові пісні; обряд; весілля; архаїчний; регіональний; етнокультура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бугера І. Українське весілля на Лемківщині / Іван Бугера. – Львів : Накл. вид-ва «На сторожі», 1936. – 66 с.

Гривна В. Народні звичаї Маковиці / Василь Гривна. – Пряшів : Наук. популярна б-ка Центр. комітету культ. союзу укр.

трудящих, 1973. – № 5. – 164 с.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті / Роман Кирчів. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2002. –

с.

Колесса Ф. Карпатський цикл народних пісень (спільних українцям, словакам, чехам і полякам) / Філарет Колесса. – Praha,

– C. 93–114. – (Sbornik praci I Sjezdu Slovanskych filologu v Praze; Sv. 2).

Колесса Ф. Фольклористичні праці / Філарет Колесса. – К. : Наук. думка, 1970. – 414 с. – (АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства,

фольклору та етногр. ім. Т. Рильського).

Українські народні пісні з Лемківщини / [зібрав Орест Гижа]. – К. : Муз. Україна, 1972. – 403 с.

Сивицький М. Духовна культура Північної Лемківщини / Микола Сивицький. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. –

Т. 2. – С. 137–157. – (Записки Наук. товариства імені Шевченка. – Т. 206 (історично-філософська секція).

Komorovský Y. Tradičná svadba u Slovanov / Yan Komorovský. – Bratislava : Univerzita Komenského, 1976. – 308 s.

Kolberg O. Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. – Wrocław-Poznań, 1964. – 377 s.– (Polskie towarzystwo ludoznawcze; t. 28

Mazowsze. Cz. V.).