«КВІТОЧКИ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССІЗЬКОГО» У СВІТЛІ СУЧАСНИХ РЕЛІГІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Олена Петрівна Ткачук

Анотація


Статтю присвячено проблемі гуманізму у творчості святого Франциска Ассізького. Західноєвропейська традиція вважає, що саме з його поетичної творчості, а не Данте Аліг’єрі, починається епоха Відродження. А у живописі початок цієї доби починається з творчості Джотто ді Бондоне, багато фресок якого присвя- чені сюжетам з життя Франциска. Середньовічний святий вважав усіх живих істот своїми братами та сестрами, що створені для прославлення Господа. Найвідоміший твір святого «Гімн брату Сонцю» є апологією любові між всіма тварями на землі.

Ключові слова


гуманізм; Середньовіччя; твар; святий Франциск; християнство; духовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Искусство Средних веков и Возрождения. Энциклопедия / Автор-сост. О. Б. Краснова. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 302 с.

Словарь библейского богословия / [Леон-Дюфур К., Люпласи Ж., Жорж А., Грело П. ; под. ред. К. Леон-Дюфура ; пер. с

франц.]. – К. : Кайрос, 2003. – 1287 с.

Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения / авт.-сост. А. Махов. – М. : Интрада, 1998. – 320 с.

Средневековый бестиарий / под ред. К. Муратовой ; [пер. с англ. и франц.]. – М. : Искусство, 1984. – 242 с.

Уголино. Цветочки святого Франциска / Уголино // Цветочки святого Франциска Ассизского. – СПб. : Амфора, 2006. –

С. 149–324.

Челанский Ф. Первое житие святого Франциска / Фома Челанский // Цветочки святого Франциска Ассизского. – СПб. :

Амфора, 2006. – С. 7–148.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / Мирча Элиаде. – СПб. : Алетейя, 1998. – 250 с