ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЇ ИДЕНТИЧНОСТИ В ВЕРШАКАЗАХ А. РЯЗАНОВА

Іван Федорович Штейнер

Анотація


У статті аналізуються жанрово-специфічні особливості «віршоказів» (вершаказаў) А. Рязанова, оригінальної форми сучасного поета-експериментатора, у зіставленні з близькими явищами у слов’янській та європейській традиції, що увійшла в текст і контекст національної літератури

Ключові слова


«віршоказ» (вершаказ); бестіарій; світосприйняття; пізнання; амбівалентність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аполлинер Г. Стихи / Гийом Аполлинер. – М. : Наука, 1967. – 335 с.

Разанаў А. Пчала пачала паломнічаць : вершаказы / Алесь Разанаў. – Мінск : І. П. Логвінаў, 2009. – 132 с.

Незвал В. Избранное : В 2-х т. – Т. 1 : Стихи ; Поэмы ; Пьесы / Витезслав Незвал : [пер. с чеш. / сост., предисл., примеч. Л. Будаговой]. – М. : Худож. лит., 1988. – 622 с.

Бальмонт К. Стихотворения / К. Бальмонт ; [вступительная статья и сост. Л. Озерова ; худож. В. Серебряков]. – М. : Худож. лит., 1990. – 397 с.

Рембо А. Стихи / Артюр Рембо. – Москва : Наука, 1982. – 495 с.

Разанаў А. Лясная дарога : версэты / Алесь Разанаў. – Мн. : Логвінаў, 2005. – 200 с.

Разанаў А. Сума немагчымасцяў: зномы / Алесь Разанаў. – Мінск : І. П. Логвінаў, 2009. – 122 с.