ДЖОН СКЕЛТОН У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЕТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: ЛІТЕРАТУРНА РЕПУТАЦІЯ ТА ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

Автор(и)

  • Анастасія Вікторівна Боковець Лабораторія ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Ukraine

Ключові слова:

літературна репутація, скелтонізми, любовна лірика, релігійна поезія, сатирична поема

Анотація

Статтю присвячено творчості Джона Скелтона, поета-сатирика першої половини англійського Ренесансу, неординарній особистості та герою чисельних анекдотів і джестів єлизаветинської доби. У статті розглядаються особливості літературно- критичної рецепції творчих здобутків цього поета. Також робиться акцент на специфіці його індивідуального художнього стилю.

Біографія автора

Анастасія Вікторівна Боковець, Лабораторія ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

науковий співробітник, аспірантка кафедри англійської філології та зарубіжної літератури Класичного приватного університету

Посилання

История английской литературы / [под ред. М. П. Алексеева, И. И. Анисимова]. – Т. 1. – Вып. 1. – М. : АН СССР, 1943. – 383 с.

Кружков Г. М. Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова / Г. М. Кружков. – М. :

Б.С.Г. – ПРЕСС, 2002. – 528 с.

Поуп А. Поэмы / А. Поуп. – М. : Художественная литература, 1988. – 346 с.

Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций / Б. И. Пуришев. – М. : Высш. школа, 1996. – 368 с.

Child H. H. The New English Poetry / H. H. Child // The Cambridge history of English and American literature : An encyclopedia in Eighteen

Volumes / [ed. by A. W. Ward & A. R. Waller]. – N.Y. : G.P. Putnam’s Sons, 1921. – Volume 3. – Part VIII. – 31 p.

Edwards H. L. R. Skelton : The Life and Times of an Early Tudor Poet / H. L. R. Edwards. – L. : Cape, 1949. – 325 p.

Evans I. B. A short history of English literature / Sir I. B. Evans. – 9th edition. – Aylesbury : Penguine Books, Hunt, Barnard & Co, Ltd, 1958. – 240 p.

Graves R. Fairies and Fusiliers [Електронний ресурс] / R. Graves. – New York : A. A. Knopf, 1918. – Режим доступу :

http://www.bartleby.com/120/24.html.

Green P. John Skelton / P. Green // British Writers / [General Editor Ian Scott-Kilvert]. – Volume I. William Langland to the English Bible. –

New York : Charles Scribner’s Sons, 1979. – P. 81–96.

Lewis C. S. English Literature of the sixteenth century excluding drama / C. S. Lewis. – Oxford : Clarendon Press, 1965. – 696 p.

Nelson W. John Skelton, Laureate / W. Nelson. – New York : Columbia University Press, 1939. – 266 p.

Pope A. The poems / A. Pope. –Vol. 3 // The British poets, including translations. In one hundred volumes. – Vol. XLII. – L. : Press of

C.Whittington, 1822. – 273 p.

Puttenham G. The arte of English poesie / G. Puttenham / [ed. by E. Arber]. – L. : Murray & Son, 1869. – 320 p.

Rhys E. The Channels of English Literature. Lyric Poetry / E. Rhys. – London and Toronto : J. M. Dent & Sons LTD, 1913. – 376 p.

Skelton J. Selected Poems / J. Skelton [ed. by G. Hammond]. – Routledge, 2003. – 144 p.

Skelton J. The Poetical Works of John Skelton / J. Skelton / [ed. by Rev. A. Dyce]. – Boston : Little, Brown, and Company, 1864. – Vol. I. – 252 p.

Skelton J. The Poetical Works of John Skelton / J. Skelton. / [ed. by Rev. A. Dyce]. – Boston : Little, Brown, and Company, 1854. – Vol. II. – 230 p.

Skelton R. John Skelton – Godfather of Rap [Електронний ресурс] / R. Skelton. – Режим доступу : http://skelton.id.au/skelton.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА