АKСІОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «СЛУГА З ДОБРОМИЛЯ» В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

Автор(и)

  • Галина Іванівна Бокшань Херсонський державний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

концепт, філософські рефлексії, ціннісні категорії, християнська етика

Анотація

У статті досліджується своєрідність художньої інтерпретації морально-ціннісних категорій християнської етики у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля». Проведено текстологічні паралелі між аналізованим твором та книгами Євангелія

Біографія автора

Галина Іванівна Бокшань, Херсонський державний аграрний університет

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Артюх А. Поетика самопізнання / А. Артюх // Антипролог : [збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента

НАН України Миколи Сулими]. – К. : В. Д. Стилос, 2007. – С. 469–478.

Карабльова О. Своєрідність осмислення біблійних текстів у прозі Галини Пагутяк / О. Карабльова // Літературознавство. – 2009. –

№ 14. – С. 3–7.

Куценко Л. Час вчитися любити : Біблія на уроках літератури / Леонід Куценко. – Кіровоград : Степова Еллада 1999. – 56 с.

Левків К. Містична історія від родички Дракули / Ксенія Левків // Критика прози : [статті та есеї]. – К. : Грані-Т, 2011. – С. 199–205.

Лук’яненко Д. Експериментальний образ «сковородинівської людини» у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» [Електронний ресурс] /

Д. Лук’яненко // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 3 (214). – С. 141–145. – Режим доступу :

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_3_1/20.pdf.

Неборак В. Слуга опиря з Добромиля. Спроба переказу / Віктор Неборак // Критика прози : [статті та есеї]. – К. : Грані-Т, 2011. –

С. 206–224.

Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : [роман] / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – 336 с.

Ярослав Голобородько про Галину Пагутяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : blog.lib.kherson.ua/goloborodko-propagutyak.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА