ЛІТЕРАТУРА НА СЛУЖБІ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЗИ МІХАЛА ЧАЙКОВСЬКОГО)

Автор(и)

  • Марія Валентинівна Брацка Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

проза, історичний роман, політика, королівська влада, польсько- українська єдність

Анотація

У статті аналізуються механізми відображення політичних ідей у літературному творі, які використав польський письменник ХІХ століття Міхал Чайковський у романах «Вернигора» та «Стефан Чарнецький», на різних рівнях структури тексту та в його композиції.

Біографія автора

Марія Валентинівна Брацка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, докторант Інституту філології

Посилання

Єршов В. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : [монографія] / Володимир Єршов. –

Житомир : Полісся, 2010. – 454 с.

Зашкільняк Л. О. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович Зашкільняк, Микола Григорович Крикун. –

Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність) / Надія

Петриченко. – Київ : Університет «Україна», 2009. – 416 с.

Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя й творчість Міхала Чайковського / Олексій

Сухомлинов // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Т. 19. – Житомир, 2009. – С. 71–82.

Цьолик Н. М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : автореф. дис. … канд. філол. наук / Наталія Миколаївна Цьолик ;

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с.

Czajkowski M. Stefan Czarniecki. Powieść historyczna / Michał Czajkowski. – Paryż, 1840. –

– T. 1. – 302 s.

– T. 2. – 389 s.

Czajkowski M. Wernyhora, wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768 / Michał Czajkowski. – Paryż : A. Jełowicki i Spółka, 1838. –

– T. 1. – 320 s.

– T. 2. – 347 s.

Fabianowski A. Historiozoficzna funkcja Ukrainy w dziele Michała Czajkowskiego / Andrzej Fabianowski // Україна – Європа – Світ.

Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 3. – С. 166–175.

Fabianowski A. Literacko-polityczne eksplikacje i ekspiacje. Przedmowy Michała Czajkowskiego / Andrzej Fabianowski // Romantyczne

przemowy i przedmowy / [pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk]. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – S. 183–192.

Fabianowski A. Ukraina – serce Europy. Koncepcje polityczne Michała Czajkowskiego / Andrzej Fabianowski // Warszawskie Zeszyty

Ukrainoznawcze / [pod red. S. Kozaka]. – T. 21–22. – Warszawa : Wydawnictwo UW, 2006. – S. 165–173.

Kwapiszewski M. «Gawędy» Michała Czajkowskiego : narracja i polityka / Marek Kwapiszewski // Annales UMCS. – Sectio FF. – Vol. II. –

– S. 271–287.

Kwapiszewski M. Powieść historyczna z tezą. O «Wernyhorze» Michała Czajkowskiego / Marek Kwapiszewski // Kwapiszewski M. Późny

romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. – Warszawa : Wydawnictwo IBL, 2006. – S. 35–80.

Woźniakiewicz-Dziadosz M. Polityka i romantyczne struktury powieściowe / Maria Woźniakiewicz-Dziadosz. – Lublin : Wydawnictwo

UMSC, 1986. – 275 s.

Zadencka M. Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Maria Zadencka. – Warszawa :

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2007. – 163 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА