МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХРИСТИЯНСКОЇ ФІЛОСОФІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ: ДИСКУРС ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ СТУДІЙ

Автор(и)

  • Ольга Сергіївна Бурлака Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Україна

Ключові слова:

християнська філософія, біблійна рецепція, національний аспект, інтертекстуальні зв’язки

Анотація

У статті розглядаються особливості морально-етичної інтерпретації християнської філософії в українській літературі ХХ століття у національному контексті та актуальні напрями розробки теми рецепції християнського феномена у слов’янському літературному просторі.

Біографія автора

Ольга Сергіївна Бурлака, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

студент-магістрант ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, філологічний факультет, кафедра української мови та літератури

Посилання

Антофійчук В. І. Євангельські образи в українській літературі ХХ ст. : [монографія] / Володимир Іванович Антофійчук. – Чернівці :

Рута, 2000. – 335 с.

Антофійчук В. І. Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ ст. : дис. …

доктора філол. наук. : спец. 10.01.01 – «Українська література» / Володимир Іванович Антофійчук. – К., 2001. – 385 с.

Балаклицький М. А. Іван Багряний : «нова релігійність» як конструент художньої творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 – «Українська література» / М. А. Балаклицький. – К., 2003. – 19 с.

Банацька Н. А. Християнські мотиви та образи в драматургії Лесі Українки (морально-ціннісні аспекти) : дис. … канд. філол. наук :

спец. 10.01.01 – «Українська література» / Наталія Анатоліївна Банацька. – К., 2000. – 195 с.

Бетко І. П. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 –

«Українська література» / Ірина Петрівна Бетко. – К., 1992. – 211 с.

Горболіс Л. М. Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. (народнорелігійний

аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 – «Українська література» / Л. М. Горболіс ; Київський національний ун-т ім. Тараса

Шевченка. – К., 2004. – 409 с.

Карпов И. П. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в православном прочтении / И. П. Карпов // Открытый урок по

литературе. Русская литература ХХ века : [пособие для учителей]. – М. : Московский Лицей, 2001. – С. 354.

Ковельман А. Евангельский образ толпы / А. Ковельман // Знание – сила. – 1992. – №1. – С. 90–96.

Коган Л. Н. Иисус и Понтий Пилат: три интерпретации одного вечного сюжета / Л. Н. Коган // Философия и социологическая мысль. – 1990. – № 9. – С. 46–53.

Новікова Г. А. Українська література другої половини ХХ століття в біблійному інтертексті (на матеріалі творчості В. Дрозда,

Р. Іваничука, К. Мотрич) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01. – «Українська література» /

Галина Анатолівна Новікова. – Х., 2007. – 21 с.

Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.01.04 – «Література зарубіжних країн»; 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство» / Анатолій Євгенович Нямцу ; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1997. – 34 с.

Нямцу А. Е. Евангельские образы и мотивы в русской литературе / А. Е. Нямцу. – Ч. 1. – Черновцы : Рута, 1998. – 80 с.

Остащук І. Б. Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 –

«Українська література» / Іван Богданович Остащук. – Івано-Франківськ, 2004. – 195 с.

Прокопів Ю. В. Сучасна українська проза крізь призму християнської традиції (на матеріалі творів Степана Процюка, Юрка Гудзя й Миколи Закусила) / Юлія Володимирівна Прокопів. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 80 с.

Сулима В. І. Біблія і українська література : [навч. посіб.] / Віра Іванівна Сулима. – К. : Освіта, 1998. – 400 с.

Сухарєва С. В. Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 – «Українська література» / С. В. Сухарєва. – К., 2008. – 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА