УКРАЇНСЬКА КНИЖКА ТА ЇЇ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

Автор(и)

  • Надія Іванович Гаврилюк Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ukraine

Ключові слова:

соціологія книги, читання, анкета

Анотація

У статті розглядаються аспекти соціології книги і читання. Досліджуються фактори привабливості книжки для українського читача, специфіка побутування книжки в умовах ринку. Окремий ракурс дослідження – критерії, що надають книжці змогу закріпитися в каноні української літератури. Стаття базується на анкетуванні студентів філологічних факультетів.

Біографія автора

Надія Іванович Гаврилюк, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник Відділу теорії літератури

Посилання

Афанасенко О. Читання як об’єктивний чинник розвитку книжкового ринку України [Електронний ресурс] / Олена Афанасенко. –

Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/.../stattja_Afanasenko.doc.

Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу : http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=3942.

Афонін О. Стан української книги в межах І-го півріччя 2011 року [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу :

http://uabooks.info/ua/book_market/general/?pid=3999.

Афонін О. Українська книга 2011: рух по сходинках униз [Електронний ресурс] / Олександр Афонін. – Режим доступу :

http://uabooks.info/ua/book_market/general/?pid=3999.

Волосевич І. Дослідження ринку книг в Україні: опитування видавців і книгорозповсюджувачів [Електронний ресурс] / Інна

Волосевич. – Режим доступу :

http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/report_p_b_ukr_final.pdf

Гаврилюк Н. Рецепція поезії та переклад / Надія Гаврилюк // Віршознавчі студії : Збірник праць наукового семінару «Вірш у системі перекладу», 21 вересня 2010 р., Київ. – С. 21-28.

Ґрисволд В. Чтение и класс читателей в XXI веке [Електронний ресурс] / Венди Ґрисволд, Терри Мак-Доннел, Натан Райт ; [пер. с

англ. В. Смирновой]. – Режим доступу :

magazines.russ.ru/nlo/2010/102/ve24.html.

Зоська Я. В. Соціальне значення зовнішніх ефектів речей у суспільстві споживання: інституціональний аналіз / Яна Володимирівна

Зоська // Грані. – 2010. – № 4. – С. 118–119.

Ключковська Г. Книжка і автор: ринковий аспект взаємин / Галина Ключковська // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 51–55.

Куфаев М. Н. Проблемы философии книги ; Книга в процессе общения / М. Н. Куфаев ; [РАН. Науч. совет «История мировой

культуры», Комис. по истории книжной культуры и комплексному изучению книги, Академиздатцентр «Наука». Науч. центр

исследований истории книжной культуры]. – М. : Наука, 2004. – 188 с. – (Книжная культура в мировом социуме : теория, история,

практика).

Лошкарев Ю. Реклама и пропаганда книги в периодических изданиях России / Ю. Лошкарев // Книжное дело. – 1996. – № 2–3. –

С. 60–62.

Мастипан О. Моніторинг купівельного та читацького попиту населення України (1997-2003) / О. Мастипан, В. Студенкова //

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. – К., 2004. – Вип. 29. – С. 3–15.

Мелентьева Ю. П. Чтение: явление, процесс, деятельность : [текст ; научное издание] / Ю. П. Мелентьева ; [ред. В. И. Васильев [идр.] ; Российская академия наук (М.), Научный совет «История мировой культуры», Российская академия наук (М.), Отделение

историко-филологических наук]. – М. : Наука, 2010. – 182 с. – (Книжная культура в мировом социуме: теория, история, практика).

Раковская Н. М. Структурирование критического текста как литературоведческая проблема [Електронний ресурс] / Нина

Михайловна Раковская. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_2/5.pdf.

Самохина М. М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог : практическое пособие для тех, кто хочет и любит

исследовать [Електронний ресурс] / М. М. Самохина. – Режим доступу : http://www.library.ru/1/recommend/publication/samokhina.php.

Солдатенко І. О. PR : оновлена версія [Електронний ресурс] / Ірина Олександрівна Солдатенко. – Режим доступу :

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...16/Soldaten.pdf.

Старожицька М. Книга – вчасно. Що б не казали про розвиток Інтернету, книги завжди купуватимуть [Електронний ресурс] / Марія

Старожицька. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/Publication/2916 (19.02.2008).

Степурин І. Книжковий маркетинг: канали розповсюдження книжок / І. Степурин // Книжковий клуб плюс. – 2002. – № 2. – С. 4–5.

Теремко В. Психологічні виміри читання у контекстуальній системі видавничих стратегій / Василь Теремко // Збірник праць

Науково-дослідного інституту пресознавства / [відп. ред. : М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ

пресознавства]. – Львів, 2011. – Вип. 1(19). – С. 238–255.

Теремко В. Читання як стратегічна проблема видавничої сфери / Василь Теремко // Записки Львівської національної наукової

бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / [НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; редкол. :

М. М. Романюк (гол. ред.) та ін.]. – Львів. – 2011. – Вип. 3(19). – С. 153–173.

Філоненко С. Концепт читабельності і масова література [Електронний ресурс] / Софія Філоненко. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apulf/2009_13/09fsoiml.pdf.

Чтение в системе социокультурного развития личности : [сборник статей международного научно-практического семинара] /

Г. В. Варганова. – М. : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 256 с. – (Профессиональная библиотека школьного

библиотекаря. – Сер. 1. Вып. 9-10). – Прилож. к журналу «Школьная библиотека».

Юмашева Н. Д. Чтение как практики культурного воспроизводства в студенческой среде : дисс. … канд. социол. наук : 22.00.06 / Наталья Дмитриевна Юмашева. – Москва, 2008. – 134 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА