ФРОНТОВА ЕПІСТОЛЯРНА ПУБЛІЦИСТИКА О. ДОВЖЕНКА

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Гарачковська Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

Ключові слова:

епістолярна радіопубліцистика, послання, лист, стаття, памфлет

Анотація

У статті розкриваються проблеми епістолярної публіцистики О. Довженка 1941- 1945 рр., зокрема таких її жанрів, як епістолярна радіопубліцистика, листи на фронт і з фронту.

Біографія автора

Оксана Олександрівна Гарачковська, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат філологічних наук, доцент, кафедра
журналістики та видавничої справи,

Посилання

Бурбела В. А. Війна в ефірі / В. А. Бурбела. – К. : Наук. думка, 1984. – 146 с.

А було це так… / [за ред. А. В. Кулінича]. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті видавничого об’єднання «Вища школа», 1986. –

Вип. 3. – 230 с.

Кузьменко В. І. Українська епістолярна радіопубліцистика періоду Другої світової війни / В. І. Кузьменко // Наукові записки

Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Серія «Філологічні науки». – 2000. – С. 135–137.

Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. – М. : Наука, 1974. – 312 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Высш. школа, 1975. – 349 с. ; Бодалев А. Восприятие

человека человеком / А. Бодалев. – М. : Наука,1982. – 311 с.

Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т. М. Дридзе. – М. : Политиздат, 1984. – 361 с.

Психосемиотика познавательной деятельности и общения / [под ред. А. Леонтьева]. – М. : Высш. школа, 1983. – 350 с.

Горохов В. М. Эпистолярная публицистика / В. М. Горохов. – М. : Наука, 1966. – 410 с. ; Лукина М. М. Эпистолярный жанр

публицистики : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / М. М. Лукина ; Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1988. – 22 с.

Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества / В. М. Горохов. – М. : Мысль, 1976. – С. 30.

Воспоминания об Анатолии Аграновском. – М. : Интеграл, 1988. – С. 203.

Потятиник Б. В. Парадоксальне мислення в сучасній публіцистиці / Б. В. Потятиник // Журналістика : Преса. Телебачення. Радіо :

Міжвід. наук. зб. – Вип. 24. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті видавничого об’єднання «Вища школа», 1992. – С. 141–150.

Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд» : Парадокси драматургії В. Винниченка / Л. З. Мороз. – К. : Наук. думка, 1995. – 207 с.

Кузьменко В. І. Епістолярна публіцистика О. Довженка періоду Другої світової війни / В. І. Кузьменко // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2002. – Вип. 12–13. – С. 99–101.

Про партійну і радянську пресу, радіомовлення і телебачення. – К. : Політвидав України, 1974. – С. 60.

Озарасов К. Партийная демократия и бюрократия – иного не дано / К. Озарасов. – М. : Мысль, 1998. – С. 338.

Александрович С. Тридцяті без ретуші / С. Александрович // Журналіст України. – 1990. – № 4. – С. 27.

Пересыпкин И. Т. Воспоминания наркома / И. Т. Пересыпкин // Радио в дни войны. – М. : Политиздат, 1982. – С. 137.

Українському радіо – 50 років. – К. : Молодь, 1974. – С. 110.

Бурбела В. Радіопубліцистика М. П. Бажана (До 80-річчя з дня народження поета) / В. Бурбела // Рад. літ. – 1984. – № 10. – С. 17.

Ковальчук О. Г. Творчість Олександра Довженка / О. Г. Ковальчук. – Ніжин : Вид-во при Ніжинському педінституті ім. М. Гоголя, 1994. – С. 8.

Довженко О. Твори : В 5-ти т. / О. Довженко. – К. : Дніпро, 1985.– Т. 5. – С. 62.

Довженко О. Твори : В 5-ти т. / О. Довженко. – К. : Дніпро, 1985.– Т. 4. – С. 33.

Мокрієв Ю. Сміх – теж зброя / Ю. Мокрієв // А було це так ... / [за ред. А. В. Кулінича]. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті

видавничого об’єднання «Вища школа», 1986. – Вип. 3. – С. 43.

Комсомольская правда. – 1941. – 14 ноября.

Исторический журнал. – 1942. – № 1–2. – С. 52–53.

Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження / Ю. Лавріненко. –

Мюнхен : Вид-во «Визвольний шлях», 1956. – С. 59

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА