ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПОВІСТІ ВІРИ ВОВК «ОСТАННІЙ КНЯЗЬ ЗВОНИМИР»

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Григорчук Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Україна

Ключові слова:

герой, екзистенція, мономіф, ієрофанія, підтекст

Анотація

У статті досліджено специфіку образотворення головного героя повісті – Нестора Звонимира. Окреслено міфологічну модель його екзистенції. Продемонстровано імпліцитну присутність в архітектоніці твору базових елементів формули мономіфу Дж. Кемпбела та її двоциклічну реалізацію в межах тексту.

Біографія автора

Юлія Миколаївна Григорчук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

аспірантка відділу української літератури ХХ століття

Посилання

Вовк В. Духи й дервіші / Віра Вовк. Проза. – К. : Родовід, 2001. – С. 59–157.

Вовк В. Останній князь Звонимир / Віра Вовк. Знамено : [повісті і романи]. – Львів : БаК, 2011. – С. 467–518.

Еліаде М. Священне і мирське ; Міфи, сновидіння і містерії ; Мефістофель і Андрогін / Мірча Еліаде ; [перекл. Г. Кьоран, В. Сахна]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 592 с.

Кемпбел Дж. Герой із тисячею облич / Джозеф Кемпбел ; [перекл. О. Мокровольського]. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 1999. –

с.

Коцарєв О. Віра Вовк – «магічний реалізм» по-українськи [Електронний ресурс] / Олег Коцарєв // Теги видавництва «Факт». Тексти. – 05.07.2009. – Режим доступу :http://texty.org.ua/pg/article/omelyan/read/2414/Vira_Vovk_magichnyj_realizm_poukrajinsky?a_srt=&a_offset=1092.

Коцюбинська М. Метаморфози Віри Вовк : [передмова] / Михайлина Коцюбинська // Віра Вовк. Поезії. – К. : Родовід, 2000. – С. 5–32.

Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении / Юрий Михайлович Лотман // Лотман Ю. М. Избранные

статьи : в трех томах. – Т. 1. : Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин : Александра, 1992. – С. 224–242.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Елеазар Моисеевич Мелетинский ; [Институт мировой литературы РАН]. – 4-е изд., репринт. – М. : Вост. лит., 2006. – 407 с. – (Исследования по фольклору и мифологии Востока).

Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників ХХ століття : [навч. посібник для студентів вузів] / Марія Василівна Моклиця. –

Ч. 2 : Зарубіжна література. – Луцьк : Вежа, 1999. – 181 с.

Овчаренко М. Авторка, що має Великого Союзника / Марія Овчаренко // Овид, Чікаго. – 1957. – № 5. – С. 9–12.

Смольницька О. Архетипна основа роману Віри Вовк «Останній князь Звонимир» / Ольга Смольницька // Слово і Час. – 2011. – № 9. –

С. 82–90.

Стех М. Р. Широка панорама малої прози / Марко Роберт Стех // Критика : [часопис]. – Cічень-лютий, 2011. – Число 1–2 (159–160). –

С. 29–34.

Тарнавська М. Молитва при чужих вівтарях / Марта Тарнавська. Ключі до царства. – К. : Гелікон, 2001. – С. 235–241.

Шевчук Вал. Проза Віри Вовк : [передмова] / Валерій Шевчук // Вовк Віра. Проза. – К. : Родовід, 2001. – С. 5–24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА