«РОЛЬОВА» МОЛИТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ірина Іванівна Даниленко

Анотація


У статті висвітлюється таке цікаве явище, притаманне українській поезії з найдавніших часів до сьогодення, як рольова віршована молитва, тобто молитва- поезія, стилізована під мовлення суб’єкта, різко відмінного від автора.

Ключові слова


рольова молитва; рольова лірика; рольовий вірш; рольовий герой

Повний текст:

PDF

Посилання


Барокова поезія Слобожанщини : антологія (Онуфрій, Климовський, Сковорода) / [упоряд., передмова та коментарі Л. Ушкалова]. –

Харків : Акта, 2002. – 524 с.

Берковский Н. Я. Мировое значение русской литературы / Наум Берковский. – Л. : Наука, 1975. – 404 с.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / [пер. проф. І. Огієнка]. – К. : Українське Біблійне товариство, 2002. –

с.

Святі почуття, закладені в молитву : антологія української літературної молитви / [упоряд., автор вступ. ст. і приміток

В. І. Антофійчук]. – Бухарест : Мустанг, 2004. – 399 с.

Сковорода Г. Твори : в 2 т. / Григорій Сковорода ; [упоряд. І. А. Табачников, І. В. Іванов ; ред. колегія : акад. О. І. Білецький та ін.]. – К. : АН УРСР, 1961. – Т. 1. – 621 с.

Українська література XVII ст. : Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / [упоряд., приміт. і вступ. ст.

В. І. Крекотня ; ред. кол. : І. О. Дзеверін (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 605 с.