«РОЛЬОВА» МОЛИТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Даниленко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

рольова молитва, рольова лірика, рольовий вірш, рольовий герой

Анотація

У статті висвітлюється таке цікаве явище, притаманне українській поезії з найдавніших часів до сьогодення, як рольова віршована молитва, тобто молитва- поезія, стилізована під мовлення суб’єкта, різко відмінного від автора.

Біографія автора

Ірина Іванівна Даниленко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор філологічних наук, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Барокова поезія Слобожанщини : антологія (Онуфрій, Климовський, Сковорода) / [упоряд., передмова та коментарі Л. Ушкалова]. –

Харків : Акта, 2002. – 524 с.

Берковский Н. Я. Мировое значение русской литературы / Наум Берковский. – Л. : Наука, 1975. – 404 с.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / [пер. проф. І. Огієнка]. – К. : Українське Біблійне товариство, 2002. –

с.

Святі почуття, закладені в молитву : антологія української літературної молитви / [упоряд., автор вступ. ст. і приміток

В. І. Антофійчук]. – Бухарест : Мустанг, 2004. – 399 с.

Сковорода Г. Твори : в 2 т. / Григорій Сковорода ; [упоряд. І. А. Табачников, І. В. Іванов ; ред. колегія : акад. О. І. Білецький та ін.]. – К. : АН УРСР, 1961. – Т. 1. – 621 с.

Українська література XVII ст. : Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / [упоряд., приміт. і вступ. ст.

В. І. Крекотня ; ред. кол. : І. О. Дзеверін (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 605 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА