СИМВОЛ СЕРЦЯ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Дмитрів Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

серце, кордоцентризм, Біблія, поетика, символ

Анотація

У статті розглядається специфіка функціонування образу-символу серця у творчості Богдана Ігоря Антонича, простежуються рівні символізації цього образу, подається тлумачення основних символічних значень з позицій біблійного богослов’я. У дослідженні аналізується вплив на поета кордоцентричного мислення Григорія Сковороди і Памфіла Юркевича.

Біографія автора

Ірина Іванівна Дмитрів, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури

Посилання

Антонич Б. І. Повне зібрання творів / Богдан Ігор Антонич ; [передмова Миколи Ільницького; упорядкування і коментарі Данила

Ільницького]. – Львів : Літопис, 2009. – 968 с.

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / [переклад проф. Івана Огієнка]. – К. : Українське Біблійне Товариство,

– 1376 с.

Валявко І. Дмитро Чижевський − фундатор поняття «філософія серця» [Електронний ресурс] / Ірина Валявко. – Режим доступу :

http://library.kr.ua/kray/chizhevsky/valyavko.html.

Зінченко І. Символ серця та його трактування у біблійному та художньому текстах / Ірина Зінченко, Тарас Зінченко // Біблія і культура : збірник наукових статей. – Випуск ІІ. – Чернівці : Рута, 2000. – С. 201−203.

Зубрицька М. Топос молитви у творчості Б. І. Антонича та його рецепційне навантаження / Марія Зубрицька // «Мистецтво творять

шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича : рецепції та інтерпретації : збірник наукових праць. − Львів, 2011. − С. 134−144.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА