РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ХРИСТИЯНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Коломієць Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Ukraine
  • Наталія Володимирівна Яременко Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Ukraine

Ключові слова:

клерикальна література, аскеза, агіографія, літургійні, дидактичні твори

Анотація

У статті окреслено загальні тенденції розвитку клерикальної літератури раннього Середньовіччя. Особливу увагу звернено на жанрово-тематичне розмаїття дидактичних та літургійних творів, агіографії.

Біографії авторів

Наталія Євгенівна Коломієць, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та
світової літератур

Наталія Володимирівна Яременко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
та світової літератур

Посилання

История всемирной литературы : [в 9 т.] / АН СССР ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М. : Наука, 1983–1994. –

– Т. 2 : Раннее и Зрелое Средневековье, II-III вв. н. э. XIII-нач. XIV в. / [редкол. : Бердников Г. П. (гл. ред.) и др.]. – М. : Наука,

– 672 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура : [навч. посібник] / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко, Ж. О. Безвершук ; за

ред. М. М. Заковича. – [3-є вид.]. – К. : Знання, 2006. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Рубанова Г. Л. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Львів : Вища школа,

– 440 с.

Українська та зарубіжна культура : [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Р. М. Вечірко,

О. М. Семашко, В. В. Олефіренко та ін. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА