МЕТАФОРИ МІЛЕНІУМУ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО»

Автор(и)

  • Галина Сергіївна Косарєва Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

новітня художня інтерпретація, метафори Міленіуму, метафора- конотація, символічність образів, барокові метафори, інтертекстуальність

Анотація

У статті зроблено спробу інтерпретації метафор Міленіуму в першому романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшего». Виокремлено основні семантичні різновиди індивідуально-авторських метафор: часопростір, cуспільство, мова, нація, кохання, самотність тощо. Простежено конотативні зв’язки метафоричних перенесень у романі. З’ясовано поліфункціональність метафор у формуванні образної та стильової системи твору. Зроблено акцент на інтертекстуальному плані метафоричних перенесень.

Біографія автора

Галина Сергіївна Косарєва, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Базилевський В. Хроніка перманентного абсурду : погляд із мезозою / В. Базилевський // Літературна Україна. – 2011. – 27 січня. – С. 6–7.

Галич А. О. «Записки українського самашедшего» Л. Костенко як імітація документального твору / А. О. Галич // Вісник Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка: філологічні науки. – 2011. – № 19 (230). – С. 156–163.

Горблянський Ю. «Кривава фієста сучасності» в одкровенні від Ліни Костенко: зауваги про «Записки українського самашедшего» /

Ю. Горблянський, М. Кульчицька // Слово і час. – 2011. –№ 5. – С. 73–83.

Дроздовський Д. Поет і свобода : лист у ХХІ століття : [Л. В. Костенко] / Д. Дроздовський // Літературна Україна. – 2011. – 17 лют. – С. 1–3.

Завадська В. 100 найвідоміших образів української міфології / В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак. – К., Ірпінь : ВТФ

«Перун», 2002. – 448 с.

ЗМІ про роман Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

htth://vsiknyqy.net.ua/news/7290.

Костенко Л. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с.

Костенко Л. Пейзажі памяті : Вибрані поезії (1977-1989) / Ліна Костенко. – Львів : Літопис, 2002. – С. 152–153.

Костенко Л. Я повертаюсь. Я вже не буду стояти осторонь / Ліна Костенко // Тиждень. – 2010. – 25 груд. – С. 1–3.

Кульчицька М. Мозаїка світових абсурдів у «діаріуші людства» від Ліни Костенко: про роман «Записки українського самашедшого»

(Рецензія на книгу: Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с.) /

М. Кульчицька, Ю. Горблянський // Дзвін. – 2011. – № 3. – С. 131–135.

Левченко Г. Необароковий діаріуш людства Ліни Костенко / Г. Левченко // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 6–19.

Наєнко М. Локус Гоголя в «Записках українського самашедшого» // Михайло Наєнко // Літературна Україна. – 2011. – № 17 (28

квітня). – С. 6–7.

Словник символів культури України / [за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка та ін.]. – К. : Либідь, 2005. – 352 с.

Східний календар: легенди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.cheshuyka.ru/rub_Legendy_100202141140.html.

Тарнашинська Л. Б. Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л. Б. Тарнашинська. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 224 с.

Шевчук В. О. Муза Роксоланська: Українська література XVI–XVIII століть : У 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – Книга

друга : Розвинене бароко. Пізнє Бароко. – К. : Либідь, 2005. – 728 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА