ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ ЯК ЖАНРОВА ДОМІНАНТА РОМАНУ М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»

Автор(и)

  • Тетяна Віталіївна Кушнірова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine

Ключові слова:

мотив, жанр, стиль, жанровий зміст, домінанта, хронотоп, літературна традиція

Анотація

У статті розглядаються філософські мотиви як жанрова домінанта роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Простежується еволюція мотивів, їх роль у розвитку сюжету, розкритті внутрішнього світу персонажів, хронотопі. Визначається роль філософських мотивів у жанровій структурі твору. Розглядаються особливості індивідуального стилю письменника, а також його зв’язок із літературною традицією.

Біографія автора

Тетяна Віталіївна Кушнірова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури

Посилання

Агеносов В. В. Генезис философского романа / В. В. Агеносов. – М. : МГПИ, 1986. – 131 с.

Булгаков М. Мастер и Маргарита : [роман ; предисл. В. Сахарова, коммент. Б. Соколова, худ. Б. Маркелов] / М. Булгаков. – М. : МИД

«Синергия», 1995. – 512 с.

Васильева-Шальнева Т. Б. Принципы художественной структуры романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (к вопросу

взаимодействия литературы и музыки : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Татьяна Борисовна Васильева-Шальнева. – Казань, 2002. – 163 с.

Виноградов И. Завещание Мастера / И. Виноградов // Вопросы литературы. – М., 1968. – № 6. – С. 43–75.

Вулис А. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» / А. Вулис. – М. : Худож. лит., 1991. – 224 с.

Лесскис Г. А. Триптих М. Булгакова о русской революции. «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита».

Комментарии / Г. А. Лесскис. – М. : ОГИ, 1999. – 430 с.

Мошинская Р. Роман ужаса, Или за что наказан Варенуха / Р. Мошинская // Книжное обозрение. – 1999. – № 28. – С. 23.

Сахаров В. И. Михаил Булгаков: писатель и власть / В. И. Сахаров. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 446 с.

Смирнов Ю. «Музыка» Михаила Булгакова / Ю. Смирнов // Советская музыка. – 1991. – № 5. – С. 60–64.

Угрюмова В. Фиолетовый рыцарь и другие: (антропонимика романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита») [Електронний ресурс] /

В. Угрюмова. – Режим доступу : http://lib.ru/ RUFANT/ UGRUMOVA/ bulgakov.txt.

Утехин Н. Исторические грани вечных истин: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова / Н. Утехин // Современный советский роман: Философские аспекты. – Л. : Наука, 1979. – С. 194–224.

Шаймарданова Р. Т. Мир музики в творчестве М. Булгакова : дис. … кандидата филол. наук : 10.01.01 / Римма Тимирязиевна

Шаймарданова. – Екатеринбург, 2006. – 180 с.

Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова / Е. А. Яблоков. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 424 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА