РОЛЬ ІНТЕРЛЮДІЇ Г. МЕДВОЛЛА «ФУЛГЕНЦІЙ І ЛУКРЕЦІЯ» В ПОЛІТИЧНИХ ІГРАХ ВИЩОГО СВІТУ В АНГЛІЇ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVI СТ.

Автор(и)

  • Олена Євгенівна Лілова Класичний приватний університет, Ukraine

Ключові слова:

доба Відродження, драма, тюдорівська бенкетна зала, інтерлюдія, соціально-політична проблематика, благородство, шлюбний вибір

Анотація

Статтю присвячено виявленню особливостей мистецької рефлекції з приводу актуальних тенденцій англійського соціально-політичниго життя, що знайшли своє відображення у п’єсі «Фулгенцій і Лукреція» ранньотюдорівського драматурга Генрі Медволла. Гострота проблематики інтерлюдії змушує автора вдатися до засобів пом’яшення радикалізму висловленних у творі ідей. У статті також наголошується на винятковій ролі тюдорівського домашнього театру в процесі формування англійського политичного дискурсу в добу Відродження.

Біографія автора

Олена Євгенівна Лілова, Класичний приватний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури

Посилання

Axton R. Introduction / Richard Axton // Three Rastell plays. Four Elements, Calisto and Melebea, Gentleness and Nobility / [ed. Richard

Axton]. – Cambridge : D. S. Brewer Ltd, 1979. – P. 1–26.

Bevington D. Popular and Courtly Traditions on the Early Tudor Stage / David Bevington // Stratford-upon-Avon studies 16 Medieval Drama /

[ed. N. Denny]. – London : Edward Arnold, 1973. – P. 91–107.

Craik T. W. The Tudor Interlude and Later Elizabethan Drama / T. W. Craik // Stratford-upon-Avon studies 9. Elizabethan theatre/ [eds.

J. R. Brown and B. Harris]. – London : Edward Arnold publishers Ltd, 1966. – P. 37–57.

Debax J.-P. Complicity and Hierarchy: A Tentative Definition of the Interlude Genus / Jean-Paul Debax // Ludus. Medieval and Early

Renaissance Theatre and Drama. – Vol. 9 : Interludes and Early Modern Society. Studies in Gender, Power and Theatricality / [eds. P. Happé

and W. Hüsken]. – Amsterdam : Rodopi, 2007. – P. 23–42.

Godfrey R. A. Nervous laughter in Henry Medwall’s Fulgens and Lucres / R. A. Godfrey // Tudor theatre. Emotion in the theatre. – Vol. 3. –

Table ronde V. – Bern : Peter Lang, 1996. – P. 81–97.

Happé P. English Drama before Shakespeare / Peter Happé. – London : Longman, 1999. – 291 p.

Hattaway M. Elizabethan popular theatre. Plays in Performance / Michael Hattaway. – London : Routledge and Kegan Paul, 2005. – 234 p.

Nelson A. H. Introduction / A. H. Nelson // The Plays of Henry Medwall / [ed. A. H. Nelson]. – Cambridge : D.S.Brewer, 1980. – P. 1–30.

Walker G. Henry Medwall, Fulgens and Lucres / Greg Walker // Medieval Drama : An Anthology / [ed. G. Walker]. – Oxford : Blackwell

Publishers, 2000. – P. 305–307.

Walker G. Politics and Morality : The Interludes / Greg Walker // Medieval Drama : An anthology / [ed. G. Walker]. – Oxford : Blackwell

Publishers, 2000. – P. 301–303.

Westfall S. «A Commonty a Christmas gambold or a tumbling trick» : Household Theatre / Suzanne Westfall // A New History of Early

English Drama / [eds. J. D. Cox and D. S. Kastan]. – New York : Columbia University Press, 1997. – P. 39–58

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКСІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ: РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА